Pravilo 8 - Začetek in nadaljevanje igre

Definicija začetnega udarca

Začetni udarec je vrsta nadaljevanja igre:

 • na začetku tekme,
 • po doseženem zadetku,
 • na začetku drugega polčasa tekme,
 • na začetku obeh podaljškov, ko se igrata.

Iz začetnega udarca je mogoče neposredno doseči zadetek v nasprotnikova vrata, v primeru dosega zadetka v izvajalčeva vrata se dosodi udarec iz kota za nasprotnike.

Postopek

Pred začetnim udarcem na začetku tekme ali podaljška:

 • Izvrši se žreb s kovancem in ekipa, ki dobi žreb, odloči, na katera vrata bo napadala v prvem polčasu ali da bo izvedla začetni udarec
 • Odvisno od tega, nasprotna ekipa izvede začetni udarec za začetek tekme ali odloči na katera vrata bo napadala v prvem polčasu.
 • Ekipa, ki odloči na katera vrata bo napadala v prvem polčasu, izvede začetni udarec za začetek drugega polčasa.
 • V drugem polčasu tekme ekipi zamenjata strani in napadata na druga vrata.

Začetni udarec:

 • Potem ko ekipa doseže zadetek, izvede začetni udarec nasprotna ekipa.
 • Vsi igralci so na svoji polovici igrišča.
 • Nasprotniki ekipe, ki izvaja začetni udarec, so vsaj 9,15 m od žoge, dokler le-ta ni v igri
 • žoga miruje na središčni točki.
 • Sodnik da znak za izvedbo.
 • Žoga je v igri, ko je udarjena z nogo in se očitno premakne.
 • Izvajalec se ne sme ponovno dotakniti žoge, dokler se je ne dotakne drug igralec.

Kršitve/kazni

Če se izvajalec začetnega udarca ponovno dotakne žoge, preden se je dotakne drug igralec:

 • dosodi se indirektni prosti udarec za nasprotno ekipo z mesta, kjer je do kršitve prišlo ali direktni udarec zaradi namerne igre z roko 

V primeru katere druge kršitve postopka za izvedbo začetnega udarca:

 • začetni udarec se ponovi.

Definicija sodniškega meta in postopek

Sodniški met je vrsta nadaljevanja igre, če mora, ko je bila žoga v igri, sodnik začasno prekiniti igro zaradi vzroka, ki ni omenjen drugje v Pravilih igre.

Sodnik spusti žogo vratarju braneče se ekipe v njegovem kazenskem prostoru, če je, ko je bila igra prekinjena:

 • bila žoga v kazenskem prostoru ali
 • bil zadnji dotik z žogo v kazenskem prostoru

V vseh drugih primerih sodnik spusti žogo igralcu ekipe, ki se je zadnja dotaknila žoge, na mestu, kjer se je žoge zadnji dotaknil igralec, tretja oseba ali, kot je navedeno v Pravilu 9.1 sodnik.

 • Vsi drugi igralci (obeh ekip) se morajo zadržati najmanj 4 m od žoge, dokler ni v igri.
 • Žoga je v igri, ko se žoga dotakne tal.

Kršitve in kazni

Sodniški met se ponovi:

 • če se igralec dotakne žoge, preden se le-ta dotakne tal,
 • če žoga po tem, ko se dotakne tal, zapusti igrišče, ne da bi se je dotaknil kateri igralec.

Če žoga konča v vratih:

 • če je bila žoga po sodniškem metu ne da bi se je dotaknila vsaj dva igralca udarjena neposredno v nasprotnikova vrata, se dosodi udarec od vrat,
 • če je bila žoga po sodniškem metu ne da bi se je dotaknila vsaj dva igralca udarjena neposredno v lastna vrata, se dosodi udarec iz kota.

Odločbe NZS

 1. Pred začetkom tekme sta ekipi dolžni priti na sredino igrišča skupaj s sodniki in pozdraviti sodnike, igralce nasprotne ekipe ter gledalce.
 2. Kapetan vsake ekipe je dolžan na začetku in koncu tekme pozdraviti sodniško ekipo in kapetana nasprotne ekipe.
 3. Če se ena od ekip ob času, določenem za začetek tekme, ne pojavi na igrišču, bo sodnik počakal 15 minut in po tem času zapisniško ugotovil, da tekme ni bilo, ker ena od ekip ni prispela.
 4. V primeru višje sile, ko ekipi ni uspelo prispeti do začetka tekme in je sodnik o tem obveščen, sodnik oceni, ali se kljub naknadnemu čakanju tekma lahko pravočasno konča, kakor tudi morebitne naslednje tekme na istem igrišču.
 5. S tekmovalnimi pravili se lahko določi protokol nogometne tekme (odštevanje pred in po tekmi, fair-play pozdrav in rokovanje, častni začetni udarec ipd.).

DELI NA