Pravilo 5 - Sodnik

Pravilo_5_SODNIK_1 Dosojen prekršek, pritek na mesto kršitve, odmerjanje razdalje 9,15m in znak za izvedbo nadaljevanje igre_1 from ZNSS Video on Vimeo.

Pravilo_5_SODNIK_2 Gibanje in postavljanje sodnika pri udarcu od vrat in kasneje med potekom igre from ZNSS Video on Vimeo.

Pravilo_5_SODNIK_3 Kazenski udarec (položaj sodnika) from ZNSS Video on Vimeo.

Pravilo_5_SODNIK_4 Konec polčasa (pomočnika stečeta k sodniku,skupaj zapustijo igrišče) from ZNSS Video on Vimeo.

Pravilo_5_SODNIK_5 Nakazovanje smeri vmetavanja (prevzemanje iniciativ) sodnik in pomočnik from ZNSS Video on Vimeo.

Pravilo_5_SODNIK_6 Prosti udarec (položaj sodnika) from ZNSS Video on Vimeo.

Pravilo_5_SODNIK_7 Prosti udarec 2(položaj sodnika) from ZNSS Video on Vimeo.

Pravilo_5_SODNIK_8 Prosti udarec 3(položaj sodnika) from ZNSS Video on Vimeo.

Pravilo_5_SODNIK_9 Prosti udarec 4(položaj sodnika) from ZNSS Video on Vimeo.

Pravilo_5_SODNIK_10 Sodelovanje (nakazovanje udarca od vrat) sodnik in pomočnik from ZNSS Video on Vimeo.

Pravilo_5_SODNIK_11 Udarec iz kota 1 (položaj sodnika) from ZNSS Video on Vimeo.

Pravilo_5_SODNIK_12 Udarec iz kota 2 (položaj sodnika) from ZNSS Video on Vimeo.

Pravilo_5_SODNIK_13 Udarec od vrat (položaj sodnika) from ZNSS Video on Vimeo.

Pravilo_5_SODNIK_14 Začetni udarec (položaj sodnika) from ZNSS Video on Vimeo.

POOBLASTILA SODNIKA

 • Vsako tekmo nadzoruje sodnik, ki ima polna pooblastila uveljavljati pravila igre v zvezi s tekmo, na katero je bil imenovan.
 • Sodnik bo sprejemal odločitve po svoji najboljši zmožnosti v skladu s Pravili igre in »duhom Pravil igre« ter bodo temeljile na mnenju sodnika, ki ima diskrecijsko pravico sprejeti ustrezne ukrepe v okviru Pravil igre.
 • Dolžan se je obleči in opremiti v skladu s predpisi.
 • Na tekmah, kjer je to predpisano se mora sam oz. četrti sodnik lotiti sestavljanja zapisnika o tekmi s pregledom športnih izkaznic in veljavnih zdravniških pregledov.
 • Pred tekmo mora opraviti pogovor o sodelovanju s pomočniki in jih seznaniti z zahtevami, ki jih ima do njih.

PRAVICE in DOLŽNOSTI

 • Zaradi kakršnegakoli zunanjega vpliva prekine igro, začasno prekine tekmo ali dokončno prekine tekmo.
 • Prekine igro, če je po njegovem mišljenju igralec resno poškodovan in zagotovi, da je igralec premeščen izven igrišča. Poškodovani igralec se lahko vrne na igrišče šele, ko je bila igra nadaljevana.
 • Dovoli nadaljevanje igre do prve prekinitve, če je po njegovem mišljenju igralec le lažje poškodovan.
 • Na tekmo se mora predvsem ustrezno psihično in fizično pripraviti ter priti na prizorišče najmanj 1 uro pred tekmo (na višjih nivojih 75minut prej), da skupaj s svojo ekipo pregleda igralne naprave, žoge, igrišče, mreže in ima dovolj časa za odpravo pomanjkljivosti.
 • Pred tekmo se je skupaj s pomočnikoma in dodatnima pomočnikoma dolžan ogreti.
 • Uveljavlja pravila igre.
 • Nadzoruje tekmo v sodelovanju z drugimi sodniki
 • Zagotovi, da vsaka uporabljena žoga ustreza zahtevam pravila 2
 • Zagotovi, da oprema igralcev ustreza zahtevam pravila 4
 • Meri igralni čas in beleži podatke o tekmi ter pošlje poročilo o tekmi, ki vključuje podatke o disciplinskih ukrepih in vsakem drugem incidentu, ki se je zgodil pred, med ali po tekmi
 • Zaradi kršitve pravil v skladu s svojim prepričanjem prekine igro, začasno prekine tekmo ali zaključi tekmo.
 • Sodniki ne smejo nositi nikakršnega nakita, niti kamere. V primeru hudega mraza, lahko sodnik obleče žabe ali spodnji del trenirke, vendar le, če so tako oblečeni vsi igralci.
 • Zagotovi, da vsak igralec, ki krvavi zapusti igrišče. Ta igralec se lahko vrne le, ko dobi znak sodnika, ki mora biti prepričan, da je krvavitev zaustavljena.
 • Dovoli nadaljevanje igre, ko bo ekipa nad katero je bil prekršek storjen imela korist od takšne prednosti oz sankcionira prvotno kršitev, če se predvidena prednost tedaj ni uresničila v nekaj sekundah.
 • Sodnik ima pravico kaznovanja s tehničnimi kaznimi (t.j. direktnimi in indirektnimi udarci) od trenutka, ko je bila igra po pravilno izvedenem začetnem udarcu v igri (ko se žoga premakne). Ta pravica traja ves čas vse do konca tekme, pod pogojem, da je žoga v trenutku kršitve v igri.
 • Kaznuje težji prekršek, ko igralec istočasno napravi več prekrškov.
 • Disciplinsko ukrepa proti igralcem zaradi prekrškov, ki se kaznujejo z opominom ali izključitvijo. Ni obvezno, da ukrepa takoj, vendar mora ukrepati ob prvi naslednji prekinitvi. Potem ko se je igra nadaljevala lahko disciplinsko ukrepa, le v primeru, če je kdo od drugih sodnikov opazil prekršek in poskušal o tem obvestiti sodnika pred nadaljevanjem; to se ne nanaša na nadaljevanje igre v povezavi s to prekinitvijo.
 • Zagotovi, da nobena nepooblaščena oseba ne vstopi na igrišče.
 • Daje znak za nadaljevanje igre po tem, ko je bila prekinjena.
 • Pošlje ustreznim organom poročilo o tekmi, ki vključuje podatke o disciplinskih ukrepih proti igralcem in/ali uradnim osebam ter vsak drug incident, ki se je zgodil pred, med ali po tekmi
 • Ukrepa proti uradnim osebam ekip, ki se ne obnašajo odgovorno, tako da jih opozori, pokaže rumeni karton in opomni ali pokaže rdeči karton in izključi iz ograjenega dela igrišča, vključno s tehničnim prostorom.
 • Če kršitelja ni moč identificirati, bo kaznovan glavni trener, ki se nahaja v tehničnem prostoru.
 • Medicinska uradna oseba, ki stori prekršek za izključitev, lahko ostane in pomaga igralcem v primeru poškodb, če ni na razpolago druge medicinske osebe.
 • Ukrepa na osnovi nasveta pomočnika sodnika v zvezi z dogodki, ki jih sam ni videl.
 • Sodnik je pristojen prekiniti igro, če so po njegovem mnenju reflektorji neprimerni.
 • Kolikor predmet vržen s strani gledalca zadane sodnika, enega izmed pomočnikov sodnika, igralca ali predstavnika ekipe, sodnik v takem primeru lahko dovoli nadaljevanje igre, ustavi igro, prekine tekmo ali jo konča v odvisnosti od resnosti incidenta. O incidentu poroča pristojnim organom.
 • Sodnik ima pooblastilo disciplinsko ukrepati od trenutka za pregled igrišča pred tekmo, pokazati rumene ali rdeče kartone od vstopa na igrišče pred začetkom tekme, v odmoru med polčasoma, morebitnima podaljškoma, udarci s kazenske točke in po koncu tekme dokler ne zapusti igrišča. Opomini izrečeni med tekmo, se ne prenašajo na udarce s kazenske točke.
 • Kolikor dodatna žoga, drug predmet ali žival vstopi na igrišče med tekmo, mora sodnik igro prekiniti le, kolikor ta vpliva na igro. Igra mora biti nadaljevana s sodniškim metom, razen če je žoga na poti v vrata in vpliv tretje osebe ne prepreči branilcu igrati z žogo, se v primeru, ko žoga konča v vratih, zadetek prizna (četudi je prišlo do dotika), razen če žoga konča v nasprotnikovih vratih.
 • Kolikor dodatna žoga, predmet ali žival vstopi na igrišče med tekmo ne, da bi vplivala na igro, mora sodnik zadevo odstraniti ob naslednji prekinitvi igre.
 • Sodnik ima pooblastilo pokazati rumene ali rdeče kartone tudi med izvajanjem kazenskih udarcev, saj je tekma v tem času pod njegovo kontrolo.
 • Če je sodnik začasno nezmožen zaradi kateregakoli razloga se igra lahko nadaljuje pod nadzorstvom pomočnika dokler gre naslednjič žoga izven igre.
 • Kolikor pride pisk iz vrst gledalca in je sodnik mnenja, da je pisk vplival na igro (npr. igralec se dotakne žoge z rokama smatrajoč, da je sodnik prekinil igro) naj sodnik prekine igro. Igra se nadaljuje s sodniškim metom z mesta, kjer je bila žoga ob prekinitvi igre. Kakorkoli, če je bila igra prekinjena znotraj kazenskega prostora ali zadnji dotik žoge pred prekinitvijo, sodnik nadaljuje igro s sodniškim metom vratarju braneče se ekipe.

VIDEO SODNIK (VAR)

Uporaba video pomočnikov (VAR) je dovoljena le, kjer je organizator tekmovanja zagotovil ves VAR protokol in implementacijo zahtev ter prejel pisno navodilo s strani IFAB in FIFA.

Sodniku je lahko VAR v pomoč le v primerih "jasne in očitne napake„ ali "spregledanega pomembnega dogodka", ki se nanašajo na:

 • zadetek/ni zadetka
 • kazenski udarec/ni kazenskega udarca
 • direktni rdeči karton (ne drugi opomin)
 • napačno identiteto, ko sodnik opomni ali izključi napačnega igralca kršiteljeve ekipe

Pomoč s strani VAR se nanaša na uporabo posnetkov dogodka. Sodnik bo sprejel končno odločitev, ki lahko temelji le na informacije s strani VAR-a in/ali sodnikovem neposrednem pregledu posnetka ("ogled posnetka na igrišču-OFR")

Razen v primeru "spregledanega resnega dogodka", mora sodnik (in kjer je priemrno drugi sodniki) vedno sprejeti odločitev (vključno z odločitvijo, da se morebitna kršitev ne kaznuje); ta odločitev se ne spremeni razen, če gre za "jasno in očitno napako.

Ogled posnetka po prekinitvi igre:

Če je bila igra prekinjena in se je nadaljevala, si lahko sodnik le ogleda posnetek in disciplinsko ukrepa v primeru napačne identitete ali morebitne kršitve za izključitev, ki se nanaša na nasilno obnašanje, pljuvanje, ugriz ali ekstremno nespodobno ali žaljivo kretnjo.

PREDNOST

 • Sodnik lahko dovoli nadaljevanje igre in uporabi prednost kadarkoli je prekršek storjen, ko ima ekipa, proti kateri je bil prekršek storjen, korist od takšne prednosti in kaznuje prvoten prekršek, če se predvidena prednost tedaj ni uresničila v nekaj sekundah.
 • Prednost se smiselno upošteva tudi v primeru kršitev pravil s strani igralcev, rezervnih igralcev, zamenjanih, izključnih igralcev in uradnih oseb nasprotne ekipe.
 • Sodnik bi moral upoštevati prednost v primerih, ko ja zadetek verjeten ali akcija obetavna ter predvsem v fazi napada, v obrambni fazi pa pazljivo v bližini vrat in le v primeru povsem čiste situacije (vratar ujame žogo, branilec dobi žogo a ni nevarnosti vmešavanja nasprotnikov).

Sodniki naj razmislijo o naslednjih okoliščinah pri odločitvi o tem ali naj uporabijo prednost ali prekinejo igro:

 • resnost prekrška/nasilna igra/prekršek za drugi opomin. Kolikor prekršek zahteva izključitev igralca mora sodnik prekiniti igro in igralca izključiti razen, če pride do jasne priložnosti za doseganje zadetka.
 • katera ekipa je v posesti žoge po storjeni kršitvi oziroma, če je verjetno, da bo imel žogo v posesti igralec nad katerim je bil prekršek storjen oziroma njegov soigralec mesto prekrška: čim bližje nasprotnikovim vratom, tem večji je lahko efekt prednosti.
 • možnost za takojšen, obetaven napad proti nasprotnikovim vratom.
 • atmosfera tekme.
 • Potem ko se je sodnik odločil opomniti ali izključiti igralca, se igra ne sme nadaljevati, dokler disciplinski ukrep ni izrečen, razen če nekriva ekipa hitro izvede prosti udarec, ima jasno priložnost za doseganje zadetka in sodnik še ni pričel s postopkom izreka disciplinskih kazni. Kazen bo izrečena v naslednji prekinitvi.
 • V primeru, ko je sodnik dovolil prednost in mora biti igralec izključen (nasilna igra/resen prekršek/drugi opomin), mora igralca izključiti ob prvi prekinitvi; vendar če ta igralec igra z žogo ali napada/vpliva na nasprotnika, bo sodnik igro prekinil, izključil igralca in igro nadaljeval z indirektnim prostim udarcem, razen če je igralec storil resnejši prekršek.
 • Če je sodnik dovolil prednost in je s prekrškom bila preprečena nasprotniku čista priložnost za doseganje zadetka, bo igralec opomnjen; če s prekrškom ovira ali prepreči obetaven napad, igralec ne bo opomnjen.

POŠKODOVANI IGRALCI

Sodnik naj sledi naslednjemu priporočilu, ko gre za postopke s poškodovanimi igralci:

 • igra se nadaljuje dokler žoga ni izven igre, če je igralec po mnenju sodnika le rahlo poškodovan
 • igra se prekine, kolikor je po mnenju sodnika igralec resno poškodovan.
 • po vprašanju poškodovanemu igralcu lahko sodnik dovoli prihod enega ali največ dveh zdravnikov na igrišče, za ocenitev poškodbe in urejanje igralčeve varne in hitre odstranitve iz igrišča.
 • osebe z nosili naj vstopijo na igrišče z nosili le po znaku sodnika.
 • sodnik mora zagotoviti, da se poškodovani igralec varno odstrani iz igrišča.
 • igralcu ni dovoljen zdravniški tretma na igrišču.
 • katerikoli igralec, ki zaradi rane krvavi mora zapustiti igrišče. Na igrišče se ne sme vrniti dokler se sodnik ne prepriča, da je krvavitev ustavljena. Igralcu ni dovoljeno nositi oblačil s krvjo na le – teh.
 • če sodnik dovoli zdravnikom vstopiti na igrišče mora poškodovani igralec zapustiti igrišče, bodisi na nosilih, bodisi na nogah, razen kolikor je imel prekršek za posledico zaradi resnosti prekrška opomin ali izključitev igralca in je bilo nudenje pomoči zaključeno hitro.
 • poškodovani igralec se lahko vrne na igrišče le s sodnikovim dovoljenjem potem, ko je bila igra že nadaljevana.
 • ko je žoga v igri, se lahko poškodovani igralec vrne na igrišče s sodnikovim dovoljenjem, le iz vzdolžne črte. Ko je žoga izven igre, se lahko poškodovani igralec vrne na igrišče s sodnikovim dovoljenjem, iz katerekoli izmed mejnih črt igrišča.
 • ne glede na to ali je žoga v igri ali ne, je le sodnik pristojen dovoliti poškodovanemu igralcu ponovno vstopiti na igrišče
 • sodnik lahko da poškodovanemu igralcu dovoljenje se vrniti na igrišče, kolikor pomočnik sodnika ali četrti sodnik preveri, da je igralec pripravljen na ponovni vstop.
 • kolikor sodnik prekine igro, mora igro nadaljevati s sodniškim metom z mesta žoge ob prekinitvi igre v korist ekipe, ki je zadnja igrala z žogo. Kolikor je bila tekma prekinjena, ko se je žoga (ali zadnji dotik z žogo) nahajala znotraj kazenskega prostora, sodnik igro nadaljuje s sodniškim metom vratarju braneče se ekipe.
 • sodnik mora nadoknaditi izgubljen igralni čas zaradi poškodb v celoti na koncu vsakega dela igre.
 • Ko se sodnik odloči igralca, ki je poškodovan in zapušča igrišče zaradi poškodbe opomniti ali izključiti, mora sodnik pokazati karton preden igralec zapusti igrišče.

Izjeme od zahteve zapustiti igrišče so le v primerih, ko:

 • je poškodovan vratar.
 • ko sta trčila vratar in igralec v polju in potrebujeta oskrbo.
 • sta trčila igralca iste ekipe in potrebujeta oskrbo.
 • pride do resne poškodbe igralca, npr. pogoltnjen jezik, pretres možganov, zlom noge.
 • je igralec poškodovan kot posledica fizičnega prekrška (npr. brezobzirna igra ali resen prekršek), zaradi katerega je nasprotnik opomnjen ali izključen in če je pregled/nudenje pomoči zaključeno hitro.
 • je dosojen kazenski udarec in bo poškodovani igralec izvajalec.

VEČ KOT ENA KRŠITEV OB ISTEM ČASU

Prekrški storjeni sočasno s strani dveh igralcev iste ekipe:

 • sodnik naj kaznuje v smislu kazni, nadaljevanja igre, fizične resnosti in taktičnega vpliva težjo kršitev.
 • igra naj se nadaljuje v skladu s pravili igre ob upoštevanju, da se kaznuje resnejši prekršek.

Prekrški storjeni s strani igralcev različnih ekip:

 • sodnik naj prekine igro in jo nadaljuje s sodniškim metom z mesta žoge ob prekinitvi igre. Kolikor je igra prekinjena v trenutku, ko se žoga nahaja znotraj kazenskega prostora, sodnik izvede sodniški met in žogo dodeli vratarju braneče se ekipe.

ODLOČITVE SODNIKA

 • Odločitve sodnika o dejstvih v zvezi z igro, vključujoč odločitve o tem, ali je dosežen zadetek ali ne, in o rezultatu tekme, so dokončne.
 • Odločitve sodnika in vseh drugih sodnikov se morajo vedno spoštovati.
 • Sodnik ne sme spremeniti svoje odločitve o nadaljevanju igre, ko se prepriča, da je bila nepravilna, ali na osnovi nasveta drugega člana sodniške ekipe, če se je igra nadaljevala ali če je sodnik dal znak za konec prvega ali drugega polčasa (vključno s podaljški, ko se igrajo) in je zapustil igrišče ali tekmo prekinil.
 • Vendar, če se po koncu polčasa ali tekme, sodnik zapusti igrišče, da bi šel v sodnikov prostor za pregled posnetka (RRA), ali da bi zahteval od igralcev, da se vrnejo na igrišče, mu to ne preprečuje spremeniti odločitve o dogodku, ki se je zgodil pred koncem polčasa ali tekme.

ODLOČITVE MEDNARODNEGA F.A. BOARD

Odločba 1

Sodnika (ali kjer je uporabno, pomočnika sodnika ali četrtega sodnika) se ne šteje odgovornega za:

 • kakršnokoli poškodbo igralca, uradne osebe ali gledalca,
 • poškodovanje lastnine kakršnekoli vrste,
 • drugo škodo, ki jo utrpi posameznik, klub, podjetje, zveza ali drugo telo zaradi, ali ki bi lahko bila zaradi, katerekoli odločitve, ki jo sodnik lahko sprejme na osnovi Pravil igre ali v zvezi z normalnimi postopki, ki so potrebni za vodenje, igranje in nadzorovanje tekme.

Takšne odločitve lahko vključujejo:

 • Odločitev, da je stanje igrišča za igro ali njegove okolice takšno ali da so vremenski pogoji takšni, da dovoljujejo ali ne dovoljujejo igranja tekme.
 • Odločitev, da zaključi tekmo zaradi kakršnegakoli razloga.
 • Odločitev o primernosti opreme igrišča in žoge, ki se uporablja med tekmo.
 • Odločitev prekiniti ali ne prekiniti tekme zaradi vpliva gledalcev ali drugih problemov na prostoru za gledalce.
 • Odločitev prekiniti ali ne prekiniti igre, da bi omogočil premestitev poškodovanega igralca izven igrišča zaradi nudenja pomoči.
 • Odločitev zahtevati ali vztrajati, da se poškodovani igralec premesti z igrišča zaradi nudenja pomoči.
 • Odločitev dopustiti ali ne dopustiti igralcu, da nosi določeno oblačilo ali opremo.
 • Odločitev (kjer ima pooblastila) dopustiti ali ne dopustiti katerikoli osebi (vključno uradnim osebam ekipe ali stadiona, varnostnikom, fotografom ali drugim predstavnikom medijev), da je prisotna v bližini igrišča.
 • Katerakoli druga odločitev, ki jo lahko sprejme v skladu s pravili igre ali v skladu z njegovimi dolžnostmi na osnovi določil pravil ali propozicij FIFA, konfederacije, nacionalne zveze ali lige, pod katerimi se tekma igra.

 

UPORABA PIŠČALKE

Žvižg je obvezen za:

Začetek igre na začetku obeh polčasov oziroma podaljškov, po doseženem zadetku za nadaljevanje igre.

Prekinitev igre:

 • pri prostem udarcu ali kazenskem udarcu
 • če je tekma prekinjena ali končana
 • ko se določen del tekme konča zaradi poteka predvidenega časa

Nadaljevanje igre ob:

 • prostih udarcih, ko je živi zid oddaljen na primerno razdaljo
 • kazenskih udarcih

Nadaljevanje igre potem, ko je bila igra prekinjena zaradi:

 • danega opomina ali izključitve igralca zaradi prekrška
 • poškodbe, zamenjave
 • daljše prekinitve

Žvižg ni potreben za:

Prekinitve igre zaradi:

 • jasno doseženega zadetka
 • prostega udarca, udarca od vrat, udarca iz kota, vmetavanja

Ob naslednjih nadaljevanjih igre

 • Prostih udarcih, udarcih od vrat, udarcih iz kota, vmetavanjih

Prepogosta in nepotrebna uporaba piščalke bo imela manj učinka v trenutkih, ko bo uporaba piščalke zares potrebna. Ko je uporaba piščalke potrebna za nadaljevanje igre naj sodnik jasno naznani igralcem, da se igra lahko nadaljuje šele po žvižgu.

GOVORICA TELESA – BODY LANGUAGE

Govorica telesa je orodje, ki ga sodniki uporabljajo za:

 • pomoč pri nadzoru nad tekmo
 • pokaže sodnikovo avtoriteto in samo – kontrolo

Govorica telesa ni:

 • razlaga posamezne odločitve

Odločbe NZS

 1. Med tekmo so pod sodnikovim nadzorom poleg igralcev, prijavljenih za nastop, tudi vse ostale osebe, ki se lahko nahajajo v ograjenem delu igrišča.
 2. V ograjenem delu igrišča se poleg oseb v tehničnem prostoru lahko nahajajo: uradne osebe nogometnih organov in organizatorja tekmovanja, varnostne, medicinske in gasilske službe, fotoreporterji, tehnično osebje TV, pobiralci žog. 
 3. Če na tekmo ne pride imenovani sodnik, vodi tekmo (po vrstnem redu) imenovani in prisotni:
 • četrti sodnik
 • VAR če se nahaja na listi sodnikov za sojenje tekem ustreznega nivoja tekmovanja
 • prvo-imenovani pomočnik sodnika
 • drugo-imenovani pomočnik sodnika.

Enako velja v primeru, če sodnik ni sposoben začeti ali nadaljevati tekme, razen v primerih iz 6. točke odločb NZS k temu pravilu. Če VAR, AVAR ali operater posnetkov ne more začeti ali nadaljevati tekme, ga lahko zamenja le oseba, ki je za to vlogo usposobljena.

Če na tekmo ne pride imenovani VAR ali ni sposoben začeti ali nadaljevati tekme, ga nadomesti (po vrstnem redu) imenovani in prisotni:

 • četrti sodnik, če je za to usposobljen
 • AVAR, če je za to usposobljen
 • sodnik, ki ne more nadaljevati s sojenjem, če je za to usposobljen.

Če na tekmo ne pride imenovani AVAR ali ni sposoben začeti ali nadaljevati tekme, ga nadomesti (po vrstnem redu) imenovani in prisotni:

 • četrti sodnik, če je za to usposobljen
 • sodnik, ki ne more nadaljevati s sojenjem, če je za to usposobljen.

Če ni usposobljene zamenjave za VAR, se tekma nadaljuje brez uporabe sistema VAR. Če ni usposobljene zamenjave za AVAR, se tekma nadaljuje brez uporabe sistema VAR, razen če ekipi pisno soglašata, da se tekma nadaljuje le z Video pomočnikom sodnika in operaterjem posnetkov.

4. Če na tekmo ne pride imenovani sodnik, vodi tekmo četrti sodnik, če je imenovan in prisoten, sicer pa prvo-imenovani pomočnik sodnika. Če tudi prvo-imenovani pomočnik  sodnika ni prisoten, tekmo vodi drugo-imenovani pomočnik sodnika. Enako velja v primeru, če sodnik ni sposoben začeti ali nadaljevati s sojenjem, razen v primerih iz 6. točke odločb NZS k temu pravilu.

5. Na tekmah, na katerih sta imenovana dodatna pomočnika sodnika, v opisanih primerih nadomesti sodnika prvi dodatni pomočnik sodnika, njega pa nadomesti četrti sodnik.

6. Če na tekmo ne pride noben izmed določenih sodnikov, se ekipi lahko dogovorita, da bo  tekmo vodil kdo izmed prisotnih sodnikov. Dogovor mora biti pred začetkom tekme    pisno potrjen, podpisati pa ga morata predstavnika moštev. Če dogovora moštev ni, odloči delegat, kdo od prisotnih sodnikov bo vodil tekmo.

7. V primeru fizičnega napada igralca, rezervnega, izključenega ali zamenjanega igralca ali uradne osebe ekipe na katerega izmed sodnikov, mora sodnik tekmo prekiniti.

8. V primeru da je sodnik, pomočnik ali četrti sodnik poškodovan s strani gledalcev in ni sposoben za nadaljevanje tekme, bo sodnik tekmo prekinil.

9. Če sodnik oceni, da z drugimi ukrepi ni mogoče zagotoviti varnosti oseb v ograjenem delu igrišča, bo tekmo prekinil.

10. Razloge disciplinskih kazni za potrebe poročila o tekmi določi Komisija za pravila igre pri NZS.

11. Uporaba video ali TV posnetkov v Sloveniji je dovoljena v namene in na način, ki ga ob upoštevanju navodil FIFA predpiše Komisija za pravila igre pri NZS.

12. Video semafor se med tekmo lahko uporablja za objavo varnostnih in drugih pomembnih   obvestil, rezultata, igralnega časa, strelcev, menjav, rumenih in rdečih kartonov itd.

13. Na video semaforju je dovoljeno predvajati neposredni prenos tekme.

14. Posnetki akcij se lahko predvajajo le pod pogojem, da niso prikazane sporne situacije ter  da ima nadzor nad predvajanjem posnetkov pooblaščena oseba organizatorja tekmovanja.

DELI NA