Pravilo 13 - Prosti udarci

TIPI PROSTIH UDARCEV

Direktni in indirektni prosti udarci se dosodijo za nasprotno ekipo od igralca, rezervnega igralca, zamenjanega igralca, izključenega igralca ali uradne osebe, ki je storila prekršek.

DIREKTNI PROSTI UDARCI - Žoga konča v vratih

• Če je iz direktnega prostega udarca žoga z nogo udarjena neposredno v nasprotnikova vrata, se dosodi zadetek.

• Če je iz direktnega prostega udarca žoga z nogo udarjena neposredno v lastna vrata, se dosodi udarec iz kota za nasprotno ekipo.

INDIREKTNI PROSTI UDARCI

Sodnik nakaže indirektni prosti udarec tako, da dvigne roko nad glavo. Ta položaj roke zadrži do izvedbe prostega udarca in dokler se žoga ne dotakne drugega igralca ali dokler ni izven igre ali je očitno, da zadetka ni mogoče doseči.

Če sodnik pred izvedbo indirektnega udarca pomotoma ne bi dvignil roke ali za to ne bi imel časa (hitra izvedba) in bi to vplivalo na potek akcije (npr. udarec na vrata-zadetek), bo zaradi svoje napake ponovil izvedbo prostega udarca.

Če igralec sproži nameren trik, da bi podal žogo svojemu vratarju (vključno iz prostega udarca ali udarca od vrat) svojemu vratarju z glavo prsmi, kolenom, da bi obšel Pravila, ne glede na to ali se je vratar žoge dotaknil z rokami ali ne, se dosodi indirektni prosti udarec. Če je za kršitev odgovoren vratar bo opomnjen sicer pa igralec.

INDIREKTNI PROSTI UDARCI - Žoga konča v vratih

Zadetek se lahko doseže le, če se žoga po izvedbi dotakne drugega igralca, preden preide prečno črto v vratih.

Če je iz indirektnega prostega udarca žoga z nogo udarjena neposredno v nasprotnikova vrata, se dosodi udarec od vrat.

Če je iz indirektnega prostega udarca žoga z nogo udarjena neposredno v lastna vrata, se dosodi udarec iz kota za nasprotno ekipo

POSTOPEK

Pri direktnih in indirektnih prostih udarcih mora žoga ob izvedbi udarca z nogo mirovati, izvajalec pa se ne sme ponovno dotakniti žoge, dokler se je ne dotakne drug igralec.

Žoga je v igri, ko je udarjena z nogo pod kolenom in se očitno premakne. Izvedba s kolenom ni dovoljena, če do tega pride se prosti udarec ponovi. Prosti udarec je lahko izveden z brcanjem žoge z eno nogo ali obema hkrati.

Simulirati izvedbo prostega udarca z namenom zmesti nasprotnika je dovoljeno kot sestavni del nogometne igre, vendar, če sodnik smatra, da gre za nešportno obnašanje mora igralca opomniti.

Če so nasprotniki v trenutku, ko je dosojen prosti udarec preblizu mesta izvedbe se morajo umakniti na predpisano oddaljenost 9,15m, če to zahteva izvajalec ali sodnik (ko se prepriča, da ne bo hitre izvedbe). Izvajalec mora počakati na žvižg sodnika za nadaljevanje igre. Če bi izvajalec izvedel prosti udarec pred znakom s piščalko (žvižg), bo sodnik ne glede na učinek udarca zahteval ponovitev, izvajalca pa opomnil.

Če nasprotnik po dosojenem prostem udarcu in pred izvedbo priteče pred žogo, jo udari ali odnese stran in s tem pridobi prednost svoji ekipi neupravičeno prednost, npr. prepreči hitro izvedbo prostega udarca, ga mora sodnik brezpogojno opomniti.

Žoga je v igri, ko je udarjena z nogo pod kolenom in se očitno premakne. Izvedba s kolenom ni dovoljena, če do tega pride se prosti udarec ponovi. Prosti udarec je lahko izveden z brcanjem žoge z eno nogo ali obema hkrati.

Simulirati izvedbo prostega udarca z namenom zmesti nasprotnika je dovoljeno kot sestavni del nogometne igre, vendar, če sodnik smatra, da gre za nešportno obnašanje mora igralca opomniti.

Če so nasprotniki v trenutku, ko je dosojen prosti udarec preblizu mesta izvedbe se morajo umakniti na predpisano oddaljenost 9,15m, če to zahteva izvajalec ali sodnik (ko se prepriča, da ne bo hitre izvedbe). Izvajalec mora počakati na žvižg sodnika za nadaljevanje igre. Če bi izvajalec izvedel prosti udarec pred znakom s piščalko (žvižg), bo sodnik ne glede na učinek udarca zahteval ponovitev, izvajalca pa opomnil.

Če nasprotnik po dosojenem prostem udarcu in pred izvedbo priteče pred žogo, jo udari ali odnese stran in s tem pridobi prednost svoji ekipi neupravičeno prednost, npr. prepreči hitro izvedbo prostega udarca, ga mora sodnik brezpogojno opomniti.

Če igralec med pravilno izvedbo prostega udarca namerno udari žogo v nasprotnika z namenom, da bi še drugič sam igral z žogo vendar ne na malomaren, ne na brezobziren način in ne na način s prekomerno silo, naj sodnik z igro nadaljuje.

Izvajalec lahko hitro izvede prosti udarec, tudi če nasprotniki niso dovolj oddaljeni ob naslednjih pogojih:

 • igralec ni poškodovan in ne potrebuje pomoči
 • ni potrebno ukrepanje sodnika
 • sodnik še ni prevzel nadzora nad zidom oz nasprotniki, da bi jih odmaknil na predpisano oddaljenost
 • žoga miruje na mestu prekrška
 • prosti udarec je izveden hitro po tem, ko je bila igra prekinjena (npr. nekaj sekund)

MESTO IZVEDBE PROSTIH UDARCEV - Prosti udarec znotraj kazenskega prostora

Direktni ali indirektni prosti udarec za branečo se ekipo:

 • vsi nasprotniki so vsaj 9,15 m od žoge
 • Vsi nasprotniki morajo biti tudi izven kazenskega prostora
 • vsi nasprotniki se zadržijo izven kazenskega prostora, dokler žoga ni v igri (udarjena z nogo in se očitno premakne),
 • žoga je v igri, ko je udarjena z nogo in se očitno premakne (ni potrebno, da zapusti kazenski prostor).
 • prosti udarec, dosojen v vratarjevem prostoru se izvede s katerekoli točke znotraj tega prostora.

Indirektni prosti udarci za napadajočo ekipo:

 • vsi nasprotniki vsaj 9,15 m od žoge, dokler le-ta ni v igri, razen če so na lastni prečni črti med vratnicama,
 • indirektni prosti udarec, dosojen znotraj vratarjevega prostora, se izvede na prečni črti vratarjevega prostora, ki je vzporedna s prečno črto, na točki, ki je najbližja mestu kršitve.

MESTO IZVEDBE PROSTIH UDARCEV - Prosti udarci zunaj kazenskega prostora

Prosti udarec izven kazenskega prostora:

 • vsi nasprotniki so vsaj 9,15 m od žoge, dokler le-ta ni v igri,
 • ko trije ali več igralcev braneče se ekipe tvorijo "živi zid", se morajo vsi igralci napadajoče ekipe zadržati vsaj 1m od živega zidu, dokler žoga ni v igri.
 • če je ob izvedbi prostega udarca igralec napadajoče ekipe bližje kot 1 meter od "živega zida", ki ga tvorijo trije ali več igralcev braneče se ekipe, se dosodi indirektni prosti udarec.
 • prosti udarec se izvede z mesta, kjer je prišlo do kršitve, razen izjemoma pri prekrških izven igrišča, ko se igra nadaljuje s črte igrišča, ki je najbližje mestu kršitve.

KRŠITVE in KAZNI

 • Če je ob izvedbi prostega udarca nasprotnik bližje žogi od zahtevane razdalje:
 • prosti udarec se ponovi.
 • Če prosti udarec izvede braneča se ekipa znotraj svojega kazenskega prostora in žoga ni z nogo udarjena neposredno izven kazenskega prostora se igra normalno nadaljuje.
 • Nasprotniki se morajo nahajati izven kazenskega prostora in 9,15m od izvedbe, dokler žoga ni v igri (se očitno premakne).
 • Če braneča se ekipa izvede prosti udarec iz svojega kazenskega prostora, eden ali več nasprotnikov pa so v kazenskem prostoru, ker ga niso imeli časa zapustiti, sodnik dovoli nadaljevanje igre.
 • Če se nasprotnik, ki je bil ob izvedbi prostega udarca v kazenskem prostoru ali vstopi v kazenski prostor, preden je žoga v igri, dotakne žoge ali se bori za žogo, preden je žoga v igri, se prosti udarec ponovi, razen ko sodnik upošteva prednost.

Če se žoge po tem, ko je v igri, ponovno dotakne izvajalec (razen z rokami), preden se je dotakne drug igralec:

 • dosodi se indirektni prosti udarec za nasprotno ekipo z mesta, kjer je prišlo do kršitve.

Če izvajalec po tem, ko je žoga v igri, namerno igra z žogo z roko, preden se je dotakne drug igralec:

 • dosodi se direktni prosti udarec za nasprotno ekipo z mesta, kjer je prišlo do kršitve.
 • dosodi se kazenski udarec, če je do kršitve prišlo znotraj izvajalčevega kazenskega prostora.

KRŠITVE in KAZNI - Prosti udarec, ki ga izvede vratar

Če se žoge po tem, ko je v igri, vratar ponovno dotakne z rokami izven kazenskega prostora, preden se je dotakne drug igralec:

 • dosodi se direktni prosti udarec za nasprotno ekipo z mesta, kjer je prišlo do kršitve .
 • se dosodi indirektni udarec za nasprotno ekipo z mesta, kjer je prišlo do kršitve, če je do kršitve prišlo znotraj vratarjevega kazenskega prostora.

 

Kolikor se igralec odloči hitro izvesti prosti udarec in je nasprotnik oddaljen od mesta izvedbe manj kot 9,15m od žoge in prestreže žogo naj sodnik dovoli nadaljevanje igre.

Kolikor se igralec odloči hitro izvesti prosti udarec in mu nasprotnik, ki je blizu žoge namerno prepreči izvedbo prostega udarca, naj sodnik igralca opomni zaradi preprečitve nadaljevanje igre oziroma izgubljanja igralnega časa.

Če je ob izvedbi prostega udarca igralec napadajoče ekipe bližje kot 1 meter od "živega zida", ki ga tvorijo trije ali več igralcev braneče se ekipe, se dosodi indirektni prosti udarec.

Če bi pred izvedbo prostega udarca prišlo do kršitve pravil, zaradi katere bo kršitelj opomnjen ali izključen, sodnik, če je le mogoče, ustavi izvajanje in ustrezno disciplinsko ukrepa, nato pa nadaljuje izvedbo prostega udarca.

Načeloma se igra ne sme nadaljevati, dokler disciplinski ukrep ni izrečen. Vendar pa v primeru, ko nekriva ekipa hitro izvede prosti udarec, ima jasno priložnost za doseganje zadetka in sodnik še ni pričel s postopkom izreka disciplinske kazni, sodnik dovoli nadaljevanje igre. Kazen bo izrečena ob naslednji prekinitvi:

 • če je s prekrškom preprečena nasprotniku čista priložnost za doseganje zadetka, bo igralec opomnjen.
 • v drugi primerih bo sodnik zahteval ponovitev udarca, pred ponovno izvedbo pa disciplinsko ukrepal.

DELI NA