Dodatna pomočnika sodnika, četrti sodnik in rezervni pomočnik sodnika

Dodatna pomočnika sodnika sta lahko imenovana v skladu s tekmovalnimi pravili. Morata biti aktivna sodnika najvišje razpoložljive kategorije. 
Tekmovalna pravila morajo določiti postopek, ki se ga uporabi v primeru, ko sodnik ne more nadaljevati. Takrat ali:

  1. četrti sodnik prevzame dolžnost sodnika ali
  2. prvi dodatni sodnik prevzame dolžnost sodnika, četrti sodnik pa postane dodatni pomočnik sodnika.

Dolžnosti

Kjer sta imenovana, dodatna pomočnika sodnika, v odvisnosti od odločitve sodnika, nakažeta:

  • ko vsa žoga zapusti igrišče,
  • katera ekipa je upravičena izvajati udarec iz kota ali udarec od vrat,
  • ko se je neprimerno obnašanje ali kak drug incident pripetil zunaj vidnega polja sodnika,
  • ko so storjeni prekrški in ima dodatni pomočnik sodnika boljši pogled od sodnika, predvsem v kazenskem prostoru,
  • če se je pri kazenskih udarcih vratar premaknil s prečne črte, preden je bila žoga udarjena in če je žoga prešla prečno črto.

Pomoč

Dodatna pomočnika sodnika tudi pomagata sodniku pri nadzorovanju tekme v skladu pravili igre, vendar končno odločitev vedno sprejme sodnik. 
V primeru prekomernega vmešavanja ali neprimernega vedenja bo sodnik dodatnega pomočnika sodnika razrešil dolžnosti in podal poročilo pristojnim organom.

DELI NA