Pravilo 6 - Drugi sodniki

Pravilo_6_POMOČNIK_SODNIKA_1 Delovanje in gibanje pomočnika po dosojenem zadetku, ko žoga tesno preide prečno črto v vratih from ZNSS Video on Vimeo.

Pravilo_6_POMOČNIK_SODNIKA_2 Delovanje pomočnika sodnika (nakazovanje vmetavanja v bližnji razdalji) from ZNSS Video on Vimeo.

Pravilo_6_POMOČNIK_SODNIKA_3 Gibanje in postavljanje pomočnika ob zapuščanju žoge vratarja z rokami (udarjanju žoge v igro from ZNSS Video on Vimeo.

Pravilo_6_POMOČNIK_SODNIKA_4Gibanje in postavljanje pomočnika sodnika med igro (linija predzadnjega obrambnega igralca in orbn from ZNSS Video on Vimeo.

Pravilo_6_POMOČNIK_SODNIKA_5 Nadzor in delovanje pomočnika ob izvedbi kazenskega udarca (kršitev vratarja) from ZNSS Video on Vimeo.

Pravilo_6_POMOČNIK_SODNIKA_6Nakazovanje udarca iz kota (pomočnik sodnika) from ZNSS Video on Vimeo.

Pravilo_6_POMOČNIK_SODNIKA_7 Nakazovanje udarca od vrat in sodelovanje na oddaljeni strani (pomočnik sodnika) from ZNSS Video on Vimeo.

Pravilo_6_POMOČNIK_SODNIKA_8 Postavitev in nadzor pomočnika sodnika (izvedba udarca iz kota) from ZNSS Video on Vimeo.

Pravilo_6_POMOČNIK_SODNIKA_9 Postavitev pomočnika sodnika (prosti udarec) from ZNSS Video on Vimeo.

Pravilo_6_POMOČNIK_SODNIKA_10 Postavljanje, gibanje in nadzor pomočnika sodnika ob izvedbi udarca od vrat from ZNSS Video on Vimeo.

Pravilo_6_POMOČNIK_SODNIKA_11 Sodelovanje sodnik in pomočnik (masovna konfrontacija) from ZNSS Video on Vimeo.

Pravilo_6_POMOČNIK_SODNIKA_12 Sodelovanje sodnik in pomočnik (nakazovanje vmetavanja na oddaljeni strani pomočnika) from ZNSS Video on Vimeo.

Pravilo_6_POMOČNIK_SODNIKA_13 Sodelovanje sodnik in pomočnik (pomoč pri oddaljevanju igralcev na 9,15m v bližnji razdalji po from ZNSS Video on Vimeo.

Pravilo_6_POMOČNIK_SODNIKA_14 Sodelovanje sodnik in pomočn(tesen prehod žoge preko prečne črte in nakazovanje smeri vmetava from ZNSS Video on Vimeo.

Pravilo_6_POMOČNIK_SODNIKA_15 Sodelovanje sodnik in pomočnik, očiten prekršek branilca za dosojen kazenski udarec from ZNSS Video on Vimeo.

Pravilo_6_POMOČNIK_SODNIKA_16 Sodelovanje sodnik in pomočnik,prekršek branilca izven kazenskega prostora from ZNSS Video on Vimeo.

DOLŽNOSTI

Drugi sodniki (dva pomočnika, četrti sodnik, dva dodatna pomočnika sodnika, VAR in najmanj en AVAR) so lahko imenovani na tekme in bodo pomagali nadzorovati tekmo sodniku, vendar bo končno odločitev vedno sprejel sodnik. VAR in AVAR sta "video sodnika" in pomagata sodniku v skladu z VAR protokolom, kot je določeno s strani IFAB, ostali so "sodniki na igrišču".

Dva pomočnika sodnika sta delegirana na posamezno tekmo. Njune pristojnosti so v sodelovanju s sodnikom nakazati:

 • ko žoga v celotnem obsegu preide meje igrišča
 • katera ekipa je upravičena do udarca iz kota, udarca od vrat ali vmetavanja
 • ko mora biti igralec kaznovan zaradi ofsajda
 • Ko je zahtevana zamenjava
 • ko se je neprimerno obnašanje ali kak drug incident pripetil zunaj vidnega polja sodnika,
 • ko so storjeni prekrški in ima pomočnik sodnika boljši pogled od sodnika (to v nekaterih okoliščinah vključuje prekrške storjene v kazenskem prostoru),
 • če se je pri kazenskih udarcih vratar premaknil s prečne črte, preden je bila žoga udarjena, in če je žoga prešla prečno črto.

DOLŽNOSTI in ODGOVORNOSTI

Sodniki na igrišču pomagajo sodniku voditi tekmo v skladu s pravili nogometne igre. Prav tako pomagajo sodniku v vseh ostalih zadevah pri opravljanju njegove funkcije na zahtevo oziroma v skladu z navodili sodnika. To vključuje predvsem:

 • kontrolo igrišča, žog in opreme igralcev
 • preveriti, če so bili problemi z opremo ali krvavenjem rešeni
 • spremljati postopek zamenjave
 • beležiti igralni čas, zadetke in kršitve
 • Pomočnika sodnika tudi pomagata sodniku pri nadzorovanju tekme v skladu pravili igre.
 • Pomočnika sodnika lahko še posebno vstopita na igrišče, da bi pomagala nadzorovati razdaljo 9.15 m.
 • V primeru prekomernega vmešavanja ali neprimernega vedenja bo sodnik pomočnika sodnika razrešil dolžnosti in podal poročilo pristojnim organom.

NAVODILA ZA POMOČNIKE SODNIKA - Generalno postavljanje

 • Pomočniki sodnika morajo biti v liniji s predzadnjim obrambnim igralcem ali v liniji žoge, če je ta bližje nasprotnikovi prečni črti kot predzadnji obrambni igralec.
 • Vedno morajo biti obrnjeni proti igrišču

Postavljanje in ekipno delo - Ob udarcu od vrat

Pomočnik naj preveri, če je žoga nameščena znotraj vratarjevega prostora:

 • Kolikor žoga ni pravilno postavljena, naj se pomočnik sodnika ne premakne naprej in vzpostavi vizualni kontakt s sodnikom in dvigne zastavico

Ko je enkrat žoga pravilno postavljena znotraj vratarjevega prostora, naj se pomočnik sodnika pomakne v linijo s predzadnjim igralcem oziroma nadzoruje rob kazenskega prostora, da preveri, če se napadalci nahajajo zunaj kazenskega prostora:

 • Če udarec od vrat izvede predzadnji obrambni igralec se mora pomočnik sodnika pomakniti v višino roba kazenskega prostora

Ključno je, da mora pomočnik sodnika zavzeti pravilen položaj za presojo ofsajda, kar je prioriteta v vsakem primeru.

Postavljanje in ekipno delo – TEAM WORK

Ko se vratar osvobaja žoge:

 • Pomočnik sodnika mora zavzeti položaj v višini daljše črte kazenskega prostora in preveriti, da se vratar ne dotakne žoge z roko izven kazenskega prostora
 • Ko se vratar osvobodi žoge, mora nemudoma zavzeti pravilen položaj za presojo ofsajda

Ob kazenskem udarcu:

Pomočnik sodnika se mora nahajati na preseku prečne črte in črte kazenskega prostora. Kolikor se vratar očitno pomakne pred prečno črto pred izvedbo udarca in zadetek ni dosežen, mora pomočnik sodnika dvigniti zastavico.

Postavljanje in ekipno delo - Kazenski udarci za določitev zmagovalca tekme

En pomočnik sodnika se mora nahajati na preseku prečne črte v vratih in črte vratarjevega prostora. Njegova poglavitna naloga v tem primeru je preveriti ali žoga s celotnim obsegom preide prečno črto v vratih:

-  Ko je očitno, da je žoga prešla prečno črto v vratih, naj pomočnik sodnika vzpostavi vizualni kontakt s sodnikom ne, da bo podal kakršenkoli dodaten znak.

 • Ko je zadetek dosežen, vendar ni očitno, da je žoga prešla prečno črto v vratih, mora pomočnik sodnika sprva dvigniti zastavico, da pritegne sodnikovo pozornost in nato potrdi dosežen zadetek.

Drugi pomočnik sodnika se mora nahajati v središčnem krogu in nadzirati preostale igralce obeh ekip.

Ko je dosežen zadetek in ni nobenega dvoma glede odločitve:

 • morata sodnik in pomočnik vzpostaviti vizualni kontakt in nato v šprintu preteči 25-30 metrov po vzdolžni črti proti središčni črti ne, da bi seveda dvignil zastavico.

Ko je bil dosežen zadetek, vendar navzven izgleda, da je žoga še vedno v igri:

 • mora pomočnik sodnika sprva dvigniti zastavico, da pritegne pomočnikovo pozornost in nato nadaljuje s hitrim tekom 25-30 metrov po vzdolžni črti proti središčni črti.
 • V primerih, ko žoga s celotnim obsegom ne preide prečne črte v vratih in se igra nadaljuje, saj zadetek ni bil dosežen, naj sodnik vzpostavi vizualni kontakt s pomočnikom sodnika, ki mu naj z diskretnim znakom s prosto roko pokaže, da naj se igra nadaljuje.

Postavljanje in ekipno delo - Ob udarcih iz kota

 • Postavitev pomočnika sodnika ob izvedbi udarca iz kota je za kotno zastavico v liniji prečne črte. V tem položaju ne sme vplivati na izvajalca udarca iz kota ter mora preveriti, da se žoga nahaja znotraj kotnega loka.

Postavljanje in ekipno delo - Ob prostih udarcih

 • Pomočnika mora biti ob izvedbi prostih udarcev postavljen v liniji s predzadnjim obrambnim igralcem z namenom, da preverja ofsajd linijo, ki je prioriteta v vsakem primeru, Kakorkoli, naj bo pripravljen slediti žogi z gibanjem po vzdolžni črti proti kotni zastavici, kolikor gre za direkten strel proti vratom.

Znaki, tehnika teka, signal #beep#

Splošno pravilo je:

 • da pomočnik sodnika naj ne daje očitnih znakov z roko. Kakorkoli, v nekaterih primerih je diskretni znak z roko lahko v veliko pomoč sodniku. Znak z roko mora imeti očiten pomen. Pomen mora biti prediskutiran in dogovorjen tekom dogovora pred tekmo.
 • da naj bodo pomočniki sodnika obrnjeni na igrišče med tekom. Bočno gibanje naj se uporablja za kratke razdalje. Še posebej je to pomembno pri presoji ofsajda in daje pomočniku sodnika boljši pogled na dogodek.

Sodnike se opozarja, da se »beep« sistem uporablja le kot dodatek in se uporabi le, ko je to potrebno, da se pritegne sodnikova pozornost.

Situacije:

 • Ofsajd
 • prekrški, ki se zgodijo izven vidnega polja sodnika
 • vmetavanje, udarec iz kota, udarec od vrat (v tesnih situacijah)
 • v primerih, ko je iz tesne situacije v nadaljevanju dosežen zadetek
 • pritegniti sodnikovo pozornost

Tehnika z zastavico in ekipno delo

 • Pomočnikova zastavica naj bo vedno vidna sodniku v celoti s platnom vred tudi med samim gibanjem.
 •  Ob signalizaciji se mora pomočnik zaustaviti, obrnjen mora biti proti igrišču, vzpostavi naj vizualni kontakt s sodnikom in dvigne zastavico s primerno odločnostjo (ne preveč sramežljivo in ne s pretiravanjem). Zastavica naj bo kot podaljšek roke ob signalizaciji.
 •  Pomočniki sodnika naj dvignejo zastavico z uporabo roke, ki bo uporabljena tudi za naslednji znak. Kolikor se okoliščine spremenijo in mora biti za naslednji signal uporabljena druga roka, naj pomočnik sodnika premakne zastavico v nasprotno roko pod pasom.

Kadarkoli pomočnik sodnika signalizira, da je žoga izven igre, mora s signalizacijo vztrajati, dokler je sodnik ne opazi.

Kadarkoli pomočnik sodnika signalizira nasilno obnašanje in signalizacija ni takoj vidna sodniku:

 • Kolikor je bila prekinjena zaradi disciplinskega ukrepa, mora biti nadaljevana v skladu z vzrokom prekinitve (prosti udarci, kazenski udarci, itd.)
 • če je igra že bila nadaljevana lahko sodnik še vedno disciplinsko ukrepa, ne sme pa prekrška kaznovati z direktnim ali kazenskim udarcem

VMETAVANJE

 • Ko žoga preide vzdolžno črto v bližini pomočnika sodnika, mora direktno nakazati smer nadaljevanja igre.
 • Ko žoga preide vzdolžno črto daleč od pomočnika sodnika in je odločitev o nadaljevanju igre z vmetavanjem enostavna in očitna, naj pomočnik sodnika signalizira smer nadaljevanja igre.
 • Ko žoga preide vzdolžno črto daleč od pomočnika sodnika, vendar navzven izgleda, kot da je žoga še vedno v igri ali kolikor je pomočnik v dvomu glede smeri nadaljevanja igre mora dvigniti zastavico, da sodnika obvesti, da je žoga izven igre, vzpostavi vizualni kontakt s sodnikom in sledi sodnikovemu znaku.

UDAREC OD VRAT - UDAREC IZ KOTA

 • Ko žoga preide prečno črto blizu pomočnika sodnika, vendar to ni popolnoma jasno, naj pomočnik sprva dvigne zastavico, da sodnika obvesti, da je žoga izven igre ter nato nakaže bodisi udarec od vrat bodisi udarec iz kota
 • Ko žoga preide prečno črto daleč od pozicije pomočnika sodnika, naj pomočnik dvigne zastavico, da sodnika obvesti, da je žoga zapustila igrišče, vzpostavi vizualni kontakt s sodnikom ter sledi sodnikovi odločitvi glede nadaljevanja igre.

OFSAJD in MENJAVA

 • Prvo dejanje pomočnika sodnika ob zaznavi ofsajda je, da dvigne zastavico. Nato uporabi zastavico, da označi območje igrišča, kjer je prišlo do ofsajda.
 • Kolikor zastavica ni nemudoma videna sodniku, naj pomočnik sodnika vztraja pri signalizaciji, dokler ga sodnik ne opazi oziroma je žoga očitno v posesti braneče se ekipe.
 • Zastavico naj pomočnik dvigne z uporabo desne roke, saj mu ta način omogoča boljši pregled nad dogodki.
 • Ko se bo opravljala menjava, mora biti pomočnik sodnika o tem obveščen s strani četrtega sodnika. Pomočnik sodnika naj nato signalizira sodniku menjavo ob naslednji prekinitvi igre. Pomočnik sodnika pri tem ne potrebuje pomagati četrtemu sodniku.
 • Kolikor četrtega sodnika ni, naj pomočnik sodnika pomaga pri postopku zamenjav igralcev. V tem primeru naj sodnik počaka, da se pomočnik po opravljeni zamenjavi vrne na svojo pozicijo preden nadaljuje z igro.

PREKRŠKI in KRŠITVE

 • Pomočnik sodnika mora dvigniti zastavico, ko se je prekršek ali druga kršitev zgodila v njegovi neposredni bližini ali izven vidnega polja sodnika.
 • V vseh ostalih primerih, mora počakati in podati mnenje o dogodku, kolikor ga sodnik potrebuje. Če gre za ta primer, mora pomočnik sodnika sodniku podati jasno poročilo o tem kaj je videl oziroma slišal in kateri igralci so v zadevo vključeni.
 • Pred signalizacijo prekrška, naj pomočnik sodnika sodnika presodi, da:
  • je bil prekršek storjen izven vidnega polja sodnika oziroma je bil sodnikov pogled na dogodek oviran
  • sodnik ne bi pustil prednosti, kolikor bi sam videl prekršek

Pomočnik sodnika naj uporabi tehniko »počakaj in vidi« z namenom, da dovoli nadaljevanje igre in ne dvigne zastavice, kadar bo imela ekipa proti kateri je bil prekršek storjen korist od te prednosti. V tem primeru je zelo pomembno za pomočnika sodnika, da vzpostavi vizualen kontakt s sodnikom.

Ko je prekršek oziroma kršitev storjena, naj pomočnik sodnika:

 • dvigne zastavico z isto roko, ki bo uporabljena tudi za smer nadaljevanja igre. To da sodniku jasen znak o tem kdo je prekršek storil
 • vzpostavi vizualen kontakt s sodnikom
 • z zastavico rahlo zamaha nazaj in naprej (pri tem se izogiba kakršnemukoli prekomernemu ali agresivnemu signaliziranju)
 • uporabi elektronski BEEP signal, če je potrebno

PREKRŠKI IZVEN KAZENSKEGA PROSTORA - BLIZU MEJNIH ČRT KAZENSKEGA PROSTORA

 • Ko je prekršek storjen zunaj kazenskega prostora (blizu mejnih črt kazenskega prostora), naj pomočnik sodnika vzpostavi vizualni kontakt s sodnikom, da vidi kako je postavljen sodnik, vzpostavi z njim vizualni kontakt in stoji v liniji z daljšo črto kazenskega prostora ter dvigne zastavico, če je to potrebno.
 • V hitrih protinapadih naj pomočnik sodnika da predvsem informacijo ali je bil prekršek storjen zunaj ali znotraj kazenskega prostora, kar je njegova prioriteta v vsakem primeru, ter kakšna disciplinska kazen naj bo dana v primeru prekrška.

PREKRŠKI ZNOTRAJ KAZENSKEGA PROSTORA

 • Ko je prekršek storjen znotraj kazenskega prostora in zunaj vidnega polja sodnika, še zlasti pa, če je storjen v bližini pomočnika sodnika, naj pomočnik sodnika sprva vzpostavi vizualni kontakt s sodnikom, da vidi kje je postavljen sodnik in kakšno odločitev želi sprejeti.
 • Kolikor sodnik ne sprejme nobene odločitve naj pomočnik v primeru očitnih prekrškov dvigne zastavico oziroma uporabi beep signal in se nato napoti po vzdolžni črti proti kotni zastavici.  

MASOVNE KONFRONTACIJE

V situacijah masovnih konfrontacij mora biti sodnik v pomoč tudi bližnji pomočnik sodnika, ki naj vstopi v igrišče.

KONZULTACIJE in ZAHTEVANA ODDALJENOST

 • Ko gre za disciplinske sankcije je lahko vizualen kontakt in diskretni signal z roko s strani pomočnika sodnika sodniku lahko dovolj v nekaterih primerih.
 • V primerih, ko je potrebna direktna konzultacija, lahko pomočnik sodnika vstopi 2-3 metre na igrišče, kolikor je to potrebno. Ob medsebojnem razgovoru morata biti sodnik in pomočnik sodnika z obrazom obrnjena proti igrišču, da se izogneta, da bi ju drugi slišali.
 • Ko je dosojen prosti udarec zelo blizu vzdolžne črte v bližini pomočnika sodnika, naj pomočnik sodnika vstopi na igrišče z namenom, da zagotovi oddaljenost živega zidu na 9.15m od žoge. V tem primeru naj sodnik počaka, dokler se pomočnik ne vrne na svoji pozicijo pred nadaljevanjem igre.

Odločbe NZS

 1. Če na tekmo ne pride eden ali oba pomočnika sodnika, ga zamenja četrti sodnik, če je imenovan in prisoten, sicer pa lahko sodnik izbere svojega oziroma svoja pomočnika izmed  prisotnih sodnikov. Enako velja v primeru, če pomočnik ni sposoben začeti ali nadaljevati sojenja, razen v primerih iz 6. točke odločb NZS k pravilu 5.
 2. Na tekme se imenujeta dva pomočnika sodnika. Če zaradi pomanjkanja sodnikov ni mogoče imenovati dveh pomočnikov sodnika, se lahko za tekmo imenuje le enega ali          nobenega pomočnika sodnika. V teh primerih se uporabljajo določila zgornjega odstavka.
 3. Četrti sodnik je imenovan na vse tekme 1. SNL in Pokala NZS od četrtine finala dalje.

DELI NA