Pravilo 4 - Oprema igralcev

VARNOST

Igralec ne sme uporabljati opreme ali nositi česarkoli, kar je nevarno zanj ali drugega igralca (vključno s kakršnimkoli nakitom).

NAKIT

 • Vse vrste nakita (verižice, prstani, zapestnice, uhani, usnje, gumice, itd.) so striktno prepovedane in morajo biti odstranjene. Uporaba traku za kritje nakita     ni sprejemljiva.
 • Tudi sodnikom je prepovedano nositi nakit (razen ur in podobnih naprav za merjenje časa).
 • Igralci morajo biti pregledani pred začetkom tekme, rezervni igralci pa preden vstopijo na igrišče. Če igralec nosi ali uporablja nedovoljeno/nevarno opremo ali nakit mora sodnik zahtevati od igralca, da ta predmet odstrani oziroma da ob naslednji prekinitvi zapusti igrišče, če ne more ali noče izpolniti zahteve.
 • Igralec, ki odkloni izpolniti zahtevo ali predmet ponovno nosi, mora biti opomnjen.

OSNOVNA OBVEZNA OPREMA IGRALCEV

Obvezno opremo igralca sestavljajo naslednji ločeni deli:

 • Majica ali srajca z rokavi
 • hlačke
 • Dokolenke – trak ali kakršenkoli material, ki se ga nanese ali nosi navzven, mora biti enake barve kot del dokolenk, na katerega je nanesen ali ga prekriva.
 • ščitniki
 • obutev

Podmajice morajo biti enake barve kot glavna barva rokava majice ali srajce. Podhlačke ali pajkice morajo biti enake glavne barve kot hlačke ali najnižji del hlačk – igralci iste ekipe morajo nositi enako bravo.

Barve:

 • Ekipi morata nositi barve, ki jih jasno razlikujeta tako med sabo kot od sodnika in pomočnikov sodnika.
 • Vsak vratar nosi barve, ki ga jasno razlikujejo od drugih igralcev, sodnika in pomočnikov sodnika.
 • Če sta majici vratarjev enake ali podobne barve in nobeden nima na voljo majice ustreznejše barve, sodnik dovoli začetek tekme.

Če igralec nenamerno izgubi svojo obutev ali ščitnik, ju mora zamenjati, kakor hitro je to mogoče, najkasneje pa ob prvi prekinitvi igre. Če pred tem igralec igra z žogo in/ali doseže zadetek, se zadetek prizna.

Vratarji lahko uporabljajo spodnji del trenirke kot del njihove osnovne obvezne opreme.

ŠČITNIKI

Ščitniki:

 • So povsem pokriti z dokolenkami.
 • So iz primernega materiala.
 • Nudijo ustrezno stopnjo zaščite.

DRUGA OPREMA

Igralec lahko uporablja tudi drugo opremo poleg obvezne pod pogojem, da je njen edini namen njegova fizična varnost in ne povzroča nobene nevarnosti zanj ali kateregakoli drugega igralca.

Dovoljena je zaščitna oprema (...), ki ni nevarna, kakor tudi športna očala in kape vratarjev.

Vsi deli opreme, ki niso obvezni morajo biti pregledani s strani sodnika in z njegove strani ocenjeni kot nenevarni.

Moderna varnostna oprema kot so pokrivalo, obrazne maske in varovalke zapestja in rok iz blagega, lahke teže oblazinjenega materiala, se ne šteje za nevarno in je temu posledično dovoljena

Gledano z vidika nove tehnologije, ki je naredila športne spektakle mnogo varnejše, tako za tistega, ki nosi to opremo kakor tudi za druge igralce, naj sodniki pokažejo toleranco pri njihovi uporabi še zlasti za mlajše igralce.

Če se nosijo pokrivala glave:

 • morajo biti črne barve ali iste glavne barve kot majice (ob zagotovilu, da igralci iste ekipe nosijo isto barvo majic)
 • morajo biti v skladu s profesionalnim izgledom igralčeve opreme
 • ne smejo biti vezane na majico
 • ne smejo predstavljati nevarnosti igralcu, ki jih nosi ali kateremkoli drugemu igralcu (npr. odpiralni/zapiralni mehanizem okoli vratu)
 • ne smejo imeti kateregakoli dela razširjenega navzven (štrleči elementi)

Kolikor del opreme, ki je bil pred začetkom tekme pregledan in ocenjen za nenevarnega postane nevaren ali je uporabljen v nevarni obliki med tekmo, njegova nadaljna uporaba ne sme biti več dovoljena.

Uporaba elektronskih komunikacijskih sistemov med igralci (vključno z rezervnimi ali zamenjanimi igralci) in/ali tehničnim osebjem ni dovoljena.

Uporaba elektronskih komunikacijskih sistemov med igralci (vključno z rezervnimi ali zamenjanimi igralci) ni dovoljena. Uradne osebe ekipe lahko uporabljajo le opremo, ki je neposredno povezana z dobrobitjo in varnostjo igralcev ali za taktične/trenerske namene (majhna, mobilna ročna oprema-npr. mikrofon, naglavni telefon, mobilni/pametni telefon, pametna ura, slušalka, tablica, prenosnik)

KRŠITVE in KAZNI

V primeru kršitve tega pravila:

 • igre ni potrebno prekiniti,
 • sodnik igralca - kršitelja napoti z igrišča, da si uredi opremo,
 • igralec zapusti igrišče ob naslednji prekinitvi igre, razen če si je medtem opremo že uredil
 • Igralec, ki je bil napoten z igrišča zaradi kršitve tega pravila in ki se vrne na igrišče brez sodnikovega dovoljenja, mora biti opomnjen.

DISCIPLINSKE SANKCIJE

Igralcem je potrebno preveriti opremo pred začetkom tekme, rezervnim igralcem pa pred morebitnim vstopom v igrišče. Če se ugotovi, da igralec nosi nedovoljena oblačila ali nakit med tekmo, naj sodnik:

 • obvesti igralca, da mora ta del opreme odstraniti
 • naroči igralcu, da zapusti igrišče ob naslednji prekinitvi igre, če ne mora ali ne želi tega narediti
 • opomni igralca, če dela opreme ne odstrani ali če se kljub navodilu, da ga odstrani ugotovi, da ta del ponovno nosi.

Če je sodnik pred tekmo podrobno pregledal opremo igralcev in igralce opozoril na nedovoljeno nošenje nakita ali drugih nedovoljenih predmetov, nato pa med tekmo opazi igralca, ki takšen predmet nosi, bo sodnik smatral, da je igralcu že naročil nedovoljen predmet odstraniti.

NADALJEVANJE IGRE

Če sodnik igro prekine, da bi izrekel opomin:

 • igra se nadaljuje z indirektnim prostim udarcem, ki ga izvede igralec nasprotne ekipe z mesta, kjer se je nahajala žoga v trenutku prekinitve igre.

Odločbe NZS

 1. Majice iste ekipe morajo biti, razen vratarjeve, enake barve in na hrbtni strani oštevilčene z dobro vidnimi številkami od 1 do 18, razen če pristojni organ NZS odloči drugače.
 2. Številke morajo biti visoke med 25 in 35 cm.
 3. Ekipi morata nastopiti v opremah, ki se po barvah jasno razlikujeta.
 4. Če sodnik odloči, da se opremi ekip (majice, hlačke oz. dokolenke) po barvah jasno ne    razlikujeta, mora opremo (ali del opreme) zamenjati domačin (prvo-vpisana ekipa), razen če se ekipi ne dogovorita drugače. V primerih, ko je s pravilniki za posamezno tekmovanje določeno, da ekipe pred začetkom tekmovanja prijavijo klubske barve in želi domača ekipa nastopiti v prijavljenih klubskih barvah, mora opremo (ali del opreme) zamenjati gostujoča (drugo-vpisana) ekipa. Domača ekipa je na prošnjo gostujoče ekipe dolžna le-tej nuditi opremo v drugi barvi.
 5.  V kolikor se z navedenimi ukrepi ne more zagotoviti jasnega razlikovanja opreme obeh   ekip, lahko sodnik ne glede na zgornja določila odloči, da morata ekipi nastopiti v takšni   kombinaciji barv majic, hlačk in nogavic, ki bo jasno razlikovanje omogočila.
 6.  Če sta majici vratarjev enake ali podobne barve in nobeden nima na voljo majice ustreznejše barve, sodnik dovoli začetek tekme.

DELI NA