Pravilo 16 - Udarec od vrat

Udarec od vrat je način nadaljevanja igre.
Udarec od vrat se dosodi, ko vsa žoga, ki se jo je zadnji dotaknil igralec napadajoče ekipe, po tleh ali po zraku preide prečno črto in ni dosežen zadetek v skladu s Pravilom 10.
Iz udarca od vrat je mogoče neposredno doseči zadetek, vendar le proti nasprotniku. Če žoga neposredno konča v izvajalčevih vratih, je dosojen udarec iz kota.

Postopek

  • Žogo mora mirovati in jo z nogo udari igralec braneče se ekipe s katerekoli točke znotraj vratarjevega prostora.
  • Nasprotniki se zadržijo izven kazenskega prostora, dokler žoga ni v igri.
  • Izvajalec se ne sme ponovno dotakniti žoge, dokler se je ne dotakne drug igralec.
  • Žoga je v igri, ko je udarjena z nogo in se očitno premakne
  • Če se ob izvedbi nasprotnik nahaja v kazenskem prostoru, ker ga ni utegnil zapustiti, sodnik dovoli nadaljevanje igre, vendar se ne sme dotakniti žoge ali boriti za žogo, sicer se udarec od vrat ponovi.

Kršitve in kazni

Izvajalec udarca od vrat je igralec, ki ni vratar: Če se, potem ko je bila žoga v igri, izvajalec ponovno dotakne žoge (razen z rokami), preden se je je dotaknil drug igralec: 
• dosodi se indirektni prosti udarec za nasprotno ekipo z mesta, kjer je prišlo do kršitve

Če, potem ko je bila žoga v igri, izvajalec namerno  igra z  žogo z roko, preden se jo je dotaknil drug igralec:
• dosodi se direktni prosti udarec za nasprotno ekipo z mesta, kjer je prišlo do kršitve 
• dosodi se kazenski udarec, če je do kršitve prišlo v kazenskem prostoru izvajalca.

Izvajalec udarca od vrat je vratar: Če se, potem ko je bila žoga v igri, vratar ponovno dotakne žoge (razen z rokami), preden se jo je dotaknil drug igralec:
• dosodi se indirektni prosti udarec za nasprotno ekipo z mesta, kjer je prišlo do kršitve.

Če, potem ko je bila žoga v igri, vratar namerno igra z  žogo z roko, preden se je je dotaknil drug igralec:

• dosodi se direktni prosti udarec za nasprotno ekipo z mesta, kjer je prišlo do kršitve, če je do kršitve prišlo izven vratarjevega kazenskega prostora 
• dosodi se indirektni prosti udarec za nasprotno ekipo z mesta, kjer je prišlo do kršitve, če je do kršitve prišlo znotraj vratarjevega kazenskega prostora

V primeru katere druge kršitve tega Pravila npr. če se nasprotnik dotakne žoge v kazenskem prostoru ali se samo bori za žogo preden se žoge dotakne drug igralec: 
• udarec od vrat se ponovi.

• Kolikor igralec, ki je izvedel udarec od vrat na pravilen način, namerno igra z žogo ponovno in se je ni dotaknil noben drug igralec, mora sodnik dosoditi indirektni prosti udarec z mesta, kjer se je žoge ponovno dotaknil. Kakorkoli, če se v istem primeru dotakne žoge z roko, naj se igra nadaljuje z direktnim prostim udarcem ali kazenskim udarcem, če je prišlo do kršitve v kazenskem prostoru izvajalca, razen če je bil kršitelj vratar, ko se dosodi indirektni prosti udarec in po potrebi tudi z disciplinsko sankcijo.

• Če nasprotnik vstopi v kazenski prostor preden je žoga v igri in je nad njim storjen prekršek s strani branilca, se udarec od vrat ponovi, branilec pa je lahko tudi opomnjen ali izključen odvisno od teže prekrška.

DELI NA