Pravilo 11 - Ofsajd

Pravilo_ 11_OFSAJD_Video_ 1 Definicja ofsajd položaja from ZNSS Video on Vimeo.

Pravilo_ 11_OFSAJD_Video_ 2 from ZNSS Video on Vimeo.

Pravilo_ 11_OFSAJD_Video_ 3 from ZNSS Video on Vimeo.

Pravilo_ 11_OFSAJD_Video_ 4 from ZNSS Video on Vimeo.

Pravilo_ 11_OFSAJD_Video_ 5 from ZNSS Video on Vimeo.

Pravilo_ 11_OFSAJD_Video_ 6 from ZNSS Video on Vimeo.

Pravilo_ 11_OFSAJD_Video_ 7 from ZNSS Video on Vimeo.

Pravilo_ 11_OFSAJD_Video_ 8 from ZNSS Video on Vimeo.

Pravilo_ 11_OFSAJD_Video_ 9 from ZNSS Video on Vimeo.

Pravilo_ 11_OFSAJD_Video_ 10 from ZNSS Video on Vimeo.

Pravilo_ 11_OFSAJD_Video_ 11 from ZNSS Video on Vimeo.

Pravilo_ 11_OFSAJD_Video_ 12 from ZNSS Video on Vimeo.

Pravilo_ 11_OFSAJD_Video_ 13 from ZNSS Video on Vimeo.

Pravilo_ 11_OFSAJD_Video_ 14 from ZNSS Video on Vimeo.

Pravilo_ 11_OFSAJD_Video_ 15 from ZNSS Video on Vimeo.

Pravilo_ 11_OFSAJD_Video_ 16 from ZNSS Video on Vimeo.

Pravilo_ 11_OFSAJD_Video_ 33 from ZNSS Video on Vimeo.

OFSAJD položaj

Nahajanje v ofsajd položaju samo po sebi ni kršitev. Igralec je v ofsajd položaju, če:

 • je katerikoli del igralčeve glave, telesa, rame (zg. del roke v liniji s pazduho) ali nog na nasprotnikovi polovici igrišča (izključujoč središčno črto).

Status rok igralcev:

 • je katerikoli del igralčeve glave, telesa, rame (zg. del roke v liniji s pazduho) ali nog bližje nasprotnikovi prečni črti od žoge in predzadnjega nasprotnika.

Roke vseh igralcev, vključujoč vratarja, v to definicijo niso vključene.

Igralec ni v ofsajd položaju, če:

 • je katerikoli del igralčeve glave, telesa ali nog na lastni polovici igrišča (vključujoč središčno črto)
 • je v višini s predzadnjim nasprotnim igralcem ali
 • je v višini z zadnjima dvema nasprotnima igralcema.

Kršitev (OFSAJD)

Igralec v ofsajd položaju je kaznovan le, če je bil v trenutku, ko se je žoge dotaknil ali z njo igral eden izmed soigralcev, po mišljenju sodnika vključen v aktivno igro z:

 • vplivom na igro ali
 • vplivom na nasprotnika ali
 • pridobitvijo prednosti z nahajanjem v tem položaju.

DEFINICIJA

V povezavi s pravilom 11 o ofsajdu, se uporabljajo še naslednje definicije:

 • Bližje nasprotnikovi prečni črti – če je katerikoli del igralčeve glave, zgornjega meje roke v liniji s pazduho, telesa ali nog na nasprotnikovi polovici igrišča (izključujoč središčno črto)
 • Vplivati na igro pomeni igrati ali dotakniti se žoge podane ali dotaknjene s strani soigralca
 • Upošteva se prva točka dotika z žogo
 • Ne šteje se, da si igralec v ofsajdu pridobi prednost, če dobi žogo od nasprotnika, ki je namerno igral z žogo, vključujoč namerno igro z roko, razen pri namernem branjenju udarca
 • "Branjenje" je, ko igralec s katerimkoli delom telesa, razen z rokami (z izjemo vratarja v kazenskem prostoru) zaustavi ali poskusi zaustaviti žogo, ki gre v vrata ali zelo blizu vrat.

Vpliv na igro:

 • Vplivati na igro pomeni igrati ali dotakniti se žoge

Vpliv na nasprotnika:

 • preprečuje mu igrati ali biti zmožen igrati z žogo tako, da očitno onemogoča nasprotnikovo vidno polje ali gibanje, ali če napada nasprotnika v boju za žogo; (npr. vratarju zastre pogled na žogo, branilcu zapre pot do posredovanja, branilec nenadzorovano izbije ali preusmeri žogo ker ga igralec v ofsajd položaju v boju za žogo napade itd.)
 • če jasno poskuša igrati z žogo, ki je blizu njega in to dejanje vpliva na nasprotnika ali če napravi očitno dejanje, ki jasno vpliva na zmožnost nasprotnika igrati z žogo.
 • če si s svojim položajem pridobi prednost, tako da igra z žogo ali vpliva na nasprotnika, v primeru če se žoga odbije od vratnice, prečke, katerega od sodnikov ali nasprotnika ali če je žogo namerno branil katerikoli nasprotni igralec.

Pridobivanje prednosti:

 • igranje z žogo ali vplivanje na nasprotnika, potem ko se žoga, ki se odbije od vratnice, prečke ali nasprotnika ali ko se odbije od nasprotnika po namerni obrambi udarca

Ni kršitve

Ni ofsajd, če igralec prejme žogo neposredno iz:

 • udarca od vrat ali
 • vmetavanja ali
 • udarca iz kota.

Kršitve in kazni

V primeru ofsajda bo sodnik dosodil indirektni prosti udarec za nasprotno ekipo z mesta, kjer se je igralec vključil v aktivno igro, vključujoč igralčevo polovico igrišča. 

• Igralec braneče se ekipe, ki zapusti igrišče brez sodnikovega dovoljenja, se v zvezi s presojo ofsajda smatra, da stoji na svoji prečni črti ali na vzdolžni črti, do naslednje prekinitve igre ali dokler igralec braneče se ekipe igra z žogo proti središčni črti in je žoga zunaj kazenskega prostora.

• Če igralec zapusti igrišče namenoma, mora biti opomnjen ob naslednji prekinitvi igre.

• Napadalec lahko stopi ali ostane izven igrišča, da ne bi bil vključen v aktivno igro. Če se igralec vrne na igrišče preko prečne črte in se vključi v aktivno igro pred naslednjo prekinitvijo igre ali preden braneča se ekipa igra žogo proti središčni črti in je žoga zunaj kazenskega prostora, se igralec glede presoje ofsajda smatra, da stoji na prečni črti.

• Igralec, ki je namerno zapustil igrišče in se vrne na igrišče brez dovoljenja sodnika, a ni kaznovan z ofsajdom in si pridobi prednost, mora biti opomnjen.

• Če je napadalec nepremičen med vratnicama in znotraj mreže, ko žoga preide prečno črto v vratih, bo zadetek priznan, razen če je igralec storil kršitev ofsajda ali kršitev po Pravilu 12.

• Če je napadalec nepremičen med vratnicama in znotraj mreže, ko žoga preide prečno črto v vratih, bo zadetek priznan, razen če je igralec storil kršitev ofsajda ali kršitev po Pravilu 12.

Priporočila

 • Koncentracija in fokus (osredotočenost) sta bistvena
 • Dobro postavljanje vodi do pravilnih odločitev.
 • Praktičen trening na igrišču z namenom izboljšati odločitve o ofsajdu.
 • Slabo postavljanje je lahko povod za napačno odločitev. Linija pogleda se namreč spremeni ob slabem postavljanju.
 • Pravilna tehnika teka: Bočno gibanje omogoča boljšo linijo pogleda

DELI NA