Pravilo 2 - Žoga

KVALITETA in MERE

Žoga je:

• okrogla,

• iz usnja ali drugega primernega materiala,

• obsega ne manj od 68 in ne več od 70 cm,

• težka ne manj od 410 in ne več od 450 g na začetku tekme,

• pod pritiskom 0,6 do 1,1 atm (600 – 1100 g /cm2) na morski gladini.

ZAMENJAVA NEPRAVILNE ŽOGE

Če žoga poči ali postane nepravilna med igro:

• Igra se prekine.

• Igra se nadaljuje s sodniškim metom z zamenjano žogo na mestu, kjer je prva postala nepravilna.

Če je bil zadnji dotik z žogo oz je bila igra prekinjena znotraj kazenskega prostora, v trenutku, ko je žoga postala nepravilna, se sodniški met izvede v korist vratarja braneče se ekipe.

Če žoga poči ali postane nepravilna med izvedbo kazenskega udarca ali udarcev s kazenske točke, medtem ko se giblje naprej in preden se dotakne katerega od igralcev, prečke ali vratnice:

• kazenski udarec se ponovi.

Če žoga poči ali postane nepravilna, ko žoga ni v igri ob začetnem udarcu, udarcu od vrat, udarcu iz kota, prostem udarcu, kazenskem udarcu ali vmetavanju:

• igra se ponovno nadaljuje z ustreznim nadaljevanjem igre.

Žoge se med tekmo ne sme zamenjati brez dovoljenja sodnika.

DODATNE ŽOGE

Dodatne žoge se lahko postavijo okoli igrišča z namenom njihove uporabe med tekmo pod pogojem, da ustrezajo zahtevam pravila 2 in je njihova uporaba pod sodnikovim nadzorom.

OZNAKE NA ŽOGI (ODLOČITVE MEDNARODNEGA F.A. BOARDA)

Odločba 1

  • Na tekmah uradnih tekmovanj pod okriljem FIFA ali konfederacij je žoga sprejemljiva, če ustreza zahtevam Pravila 2 in nosi eno izmed oznak FIFA Quality programme
  • Takšna oznaka na žogi označuje, da je bila uradno testirana in ustreza specifičnim tehničnim zahtevam, različnim za vsak logo, in dodatno minimalnim specifikacijam, navedenim v Pravilu 2. Seznam dodatnih zahtev, specifičnih za vsak logo, mora biti odobren s strani IB. Ustanove, ki vršijo testiranja, imenuje FIFA.
  • Za tekmovanja nacionalnih zvez se lahko zahteva uporaba žog, ki nosijo eno izmed navedenih treh oznak.

Odločba 2

  • Na tekmah uradnih tekmovanj pod okriljem FIFA, konfederacij ali nacionalnih zvez ni dovoljeno nikakršno komercialno oglaševanje na žogah, razen emblema tekmovanja, organizatorja tekmovanja in avtorizirane blagovne znamke proizvajalca. Tekmovalna pravila lahko omejijo velikost in število takšnih označb.
  • Za tekmah v organizaciji NZS se lahko uporabljajo le žoge, ki se lahko uporabljajo na tekmah FIFA tekmovanj.

 

Odločbe NZS

1. Na tekmah, na katerih se uporablja sistem z več žogami mora prireditelj pripraviti za tekmo najmanj osem žog, ki ustrezajo temu pravilu, so                                                         primerljive kakovosti, iste znamke, enake barve in pod enakim pritiskom.

2. Na ostalih tekmah je dolžan prireditelj za tekmo pripraviti tri žoge, ki ustrezajo zgoraj navedenim  zahtevam.

3. Prireditelj je dolžan žoge pred tekmo pravočasno izročiti sodniku in je dolžan glede namestitve žog ob igrišču upoštevati sodnikova navodila.

4. Žoga je lahko poljubne barve, vendar mora biti dobro vidna glede na pogoje, v katerih se tekma igra in se mora glede tega upoštevati sodnikova navodila.

5. Na tekmah v organizaciji NZS se lahko uporabljajo le žoge, ki se lahko uporabljajo na tekmah FIFA tekmovanj

DELI NA