Predstavitev

OBVESTILO ZNTS:


DNT-ji lahko pri organizaciji svojega izpopolnjevalnega seminarja (tema - OGREVANJE) zaprosijo za pomoč tehnični sektor NZS (vodjo Matjaža Jakliča) pri določitvi predavatelja ali igralcev regijskega centra. Zaradi pravočasne uskladitve mora biti pobuda za pomoč s strani DNT posredovana vsaj 30 dni prej.

TERMINSKI PLAN LICENČNIH  SEMINARJEV  V LETU 2019  IN IZPOPOLNJEVALNIH SEMINARJEV:

LICENČNI  SEMINARJI:                                                 

SEMINAR  PRO/A 12. in 13. JANUAR 2019 (sobota, nedelja)    

B,C                                                                                             

DNT  GORENJSKA Kranj         19. januar  2019 (sobota)             
DNT   CELJE                              20. januar 2019 (nedelja)        
ZNT  MARIBOR                         26. januar    2019 (sobota)      
DNT  NOVA GORICA                27. januar  2019 (nedelja)         
DNT  MURSKA-LENDAVA       02. februar  2019  sobota)
DNT  LJUBLJANA                      03. februar 2019  (nedelja)                                                                                                                         
DNT   KOPER                             10. februar   2018 (nedelja)      
DNT  PTUJ                                   16. februar  2019  (sobota)        

Izpopolnjevalni ZNTS  10.09.2018:

DNT:

DNT  GORENJSKA Kranj           25.03.2019      
DNT   CELJE                                17.9.2018;1.10,2018;15.10.2018
ZNT  MARIBOR                          27.08.2018;03.09.2018
DNT  NOVA GORICA                 17.06.2019
DNT  MURSKA-LENDAVA        01.10.2018;19.11.2018                                                                                                                    
DNT   KOPER                               25.09.2018
DNT  LJUBLJANA                       april 2019                                                                                                                                                                
DNT  PTUJ                                    09.10.2018

DAN TRENERJEV ZNTS                             15. junij 2019 (sobota)
NZS: IZPOP. SEMINAR ZA ŽENSKE        16. junij 2019 (nedelja)

Licenčni seminar-izpopolnjevalni FUTSAL 07. september 2019 (sobota)

PRIZNANJA: 

 Priznanja ZNTS.pdf ( kB)

UEFA PRO 2019:

 Razpis UEFA PRO_A 2019 .docx ( kB)

UEFA PRO 2018:

 Porocilo ZNTS 2018.pdf ( kB)
 PREDAVANJA_TRENERSKI SEMINAR 2018.pdf ( kB)
 PRAKTIČNI DEL SEMINARJA - Slobodan Pavkovic.pdf ( kB)

SEMINARJI DNT 2018:

 RAZPORED SEMINARJEV PO DNT 2018.pdf ( kB)

Zahtevek za izdajo licence:

 ZAHTEVEK za potrditev licence_ZNTS 2017/18.pdf ( kB)

Predstavitev:

Uradne ure sekretarja ZNTS:
Torek, četrtek: 16.00 - 18.00
Dosegljivost po telefonu: Ponedeljek - petek: 14.00 do 20.00 na 040 756 997

Nogometna zveza Slovenije je bila ustanovljena leta 1920. Leta 1953 je postala njena članica tudi ZNTS. Prvo združenje nogometnih trenerjev Slovenije oziroma ZNTS, je bilo ustanovljeno na pobudo 19 tečajnikov, ki so leta 1953 končali šolanje za pridobitev strokovnega naziva »inštruktor nogometa«. Prvi predsednik ZNTS je postal Janez Pišek, ki je bil takrat prvi in edini profesionalni nogometni trener v Sloveniji.

ZNTS je postala  pravna oseba, 21. marca 2010  in s tem pridobila enak status, kot ga imajo ostale soustanoviteljice NZS. Ustanoviteljice ZNTS so društva oziroma združenja nogometnih trenerjev, ki delujejo na področjih MNZ. ZNTS so ustanovili: Društvo nogometnih trenerjev Celje, Društvo nogometnih trenerjev Gorenjska, Društvo nogometnih trenerjev Koper, Društvo nogometnih trenerjev Lendava, Društvo nogometnih trenerjev Ljubljana, Združenje nogometnih trenerjev Maribor, Društvo nogometnih trenerjev Murska Sobota, Društvo nogometnih trenerjev Nova Gorica in Društvo nogometnih trenerjev Ptuj.

Nogometni delavci so spoznali, da lahko nogometna družina postane popolna le tako, da se predstavniki trenerjev enakovredno vključujejo v delo organov in ostalih delovnih teles NZS in MNZ.  ZNTS  ima predstavnika na Skupščini NZS, predsednik je član IO NZS in  predstavniki trenerjev so tudi v ostalih odborih in komisijah NZS. Društva nogometnih trenerjev imajo prav tako svoje predstavnike v organih MNZ.

Razvoj nogometne igre poteka z neizmerno naglico in trenerska organizacija temu sledi. Zaradi svoje majhnosti ne bomo razpolagali s takšnim število igralcev in igralk kot države z večjim številom prebivalstva. Nihče pa nam ne more preprečiti, da delamo več in bolj zagnano, kar je tudi cilj našega delovanja. Zato smo tudi vpeljali edinstven način podeljevanja licenc, ki se razlikuje od podeljevanja licenc v drugih državah. Trenerji iz leta v leto zmeraj bolj spoznavajo potrebo po strokovnem izpopolnjevanju, kar se tudi odraža v vedno večjem številu udeležencev na licenčnih in izpopolnjevalnih seminarjih, ki jih  organizira ZNTS in društva nogometnih trenerjev.

ZNTS  pa svojih nalog in ciljev ne bi uspela uresničiti, brez podpore in razumevanja NZS. Tehnični sektor NZS aktivno sodeluje z ZNTS pri uresničevanju zastavljenih ciljev.

ZNTS je ena redkih organizacij, ki v svoja dogajanja vključuje starejše, zaslužne trenerje. Ustanovljen je  Svet zaslužnih trenerjev ZNTS in devet svetov pri društvih nogometnih trenerjev. Sveti aktivno sodelujejo pri kreiranju strokovne politike, dajejo pobude in svetujejo mlajšim trenerjem pri vodenju procesa športnega treniranja in tekmovanja.

DELI NA