Pravilo 12 - Prekrški in nešportno obnašanje

OSNOVNI POGOJI ZA DOSOJO PREKRŠKA

 • Direktni in indirektni prosti udarci ter kazenski udarci so lahko dosojeni le za prekrške, storjene, ko je žoga v igri.
 • Če prekršek vsebuje dotik, se kaznuje z direktnim prostim udarcem ali kazenskim udarcem.
 • Direktni prosti udarec ali kazenski udarec je lahko dosojen le zaradi prekrška, storjenega nad nekom, ki je na seznamu ekipe (igralci, rezervni igralci, zamenjani igralci, izključeni igralci in uradne osebe) ali katerega od sodnikov.
 • Vsi verbalni prekrški se kaznujejo z indirektnim prostim udarcem
 • Če sodnik igro prekine zaradi prekrška igralca nad tretjo osebo zunaj igrišča (ko je žoga v igri), se igra nadaljuje s sodniškim metom, razen če je dosojen prosti udarec zaradi zapustitve igrišča brez dovoljenja sodnika.
 • Vendar če igralec zapusti igrišče med akcijo in stori prekršek nad nasprotnikom/rezervnim igralcem ali uradno osebo ekipe, se igra nadaljuje z direktnim prostim udarcem s črte igrišča, ki je najbližja mestu prekrška; v primeru direktnega udarca znotraj kršiteljevega kazenskega prostora bo dosojen kazenski udarec.

DIREKTNI PROSTI UDARCI

Direktni prosti udarec za nasprotno ekipo je dosojen, če igralec napravi enega izmed naslednjih sedmih prekrškov na način, ki je po oceni sodnika malomaren, brezobziren ali z uporabo prekomerne sile:

 • brcne ali poskusi brcniti nasprotnika
 • spotakne ali poskusi spotakniti nasprotnika
 • skoči na nasprotnika
 • štarta ali napada nasprotnika
 • udari ali poskuša udariti nasprotnika
 • porine nasprotnika
 • udari ali poskusi udariti nasprotnika (vključujoč udarec z glavo)

DIREKTNI PROSTI UDARCI - Igralec s telesom napada nasprotnika

To je borba za prostor z uporabo telesnega kontakta, ko je žoga v igralni razdalji, brez uporabe rok ali komolcev.

To je npr. kontakt z ramo v predel rame ali zgornjega dela roke nasprotnika. Ob normalni hitrosti oz. jakosti kontakta je to pravilen napad.

Vse, kar je hitrejše, močnejše, pa je lahko po sodnikovem mišljenju prekršek, kolikor gre za kontakt na:

 • malomaren,
 • brezobziren,
 • ali uporabo prekomerne sile

DIREKTNI PROSTI UDARCI - Malomarno, brezobzirno, uporaba prekomerne sile

Sodnik mora glede navedenih prekrškov opredeliti način na katerega so bili storjeni:

 • namen oz zlonamernost
 • hitrost (intenziteto)
 • možnost kršitelja igrati z žogo
 • smer noge(e) in uporabo podplata
 • ali kršitelj ogroža varnost nasprotnika

Malomarno« pomeni, da je igralec pri svojem dejanju pokazal premalo pozornosti ali pazljivosti ali deloval neprevidno:

 • nobena disciplinska sankcija ni potrebna, kolikor se prekršek smatra za malomarnega

Brezobzirno« je, ko igralec deluje z neupoštevanjem nevarnosti ali posledic za nasprotnika in mora biti opomnjen.

»Uporaba prekomerne sile« je, ko igralec preseže potrebno uporabo sile in ogrozi varnost nasprotnika in mora biti izključen.

 • Za slednje pa je seveda nujen element visoka intenziteta dejanja. V teh primerih ni pomembno ali je bil štart od zadaj, od strani ali od spredaj
 • Brutalnost mora biti vedno kaznovana z izključitvijo.

DIREKTNI PROSTI UDARCI - Drugi prekrški

Direktni prosti udarec za nasprotno ekipo je dosojen tudi, če igralec napravi enega izmed naslednje skupine petih prekrškov:

 • drži nasprotnika,
 • prekršek igre z žogo z roko (razen vratarja v svojem kazenskem prostoru),
 • ovira napredovanje nasprotnika z dotikom,
 • ugrizne ali pljune na nekoga, ki je na seznamu ekipe ali katerega od sodnikov
 • vrže predmet na žogo, nasprotnika ali uradno osebo ali se dotakne žoge s predmetom v roki.

DIREKTNI PROSTI UDARCI - Držanje nasprotnika

Direktni prosti udarec za nasprotno ekipo je dosojen tudi, če igralec napravi naslednji prekršek:

 • drži nasprotnika

Držanje nasprotnika vključuje preprečevanje teka mimo, z uporabo dlani, roke ali telesa.

Pri presoji držanja, vlečenja, porivanja bo sodnik upošteval naslednje kriterije:

 • Ali je igralec s kontaktom z rokami nepravilno preprečeval ali oviral gibanje nasprotnika
 • Ali je ta kontakt negativno vplival na napredovanje nasprotnika ali razvoj napada njegove ekipe
 • Ali je bil ta kontakt namenjen oviranju (ali je bil zgolj naključen)
 • Ali je nasprotnik izrabil ta kontakt v želji prevarati sodnika, da bi dosodil prosti ali kazenski udarec
 • Ali je bil nasprotnik začetnik nedovoljenega kontakta z rokami

Sodnike se opozarja, da v zgodnji fazi tekme intervenirajo v primeru držanja še zlasti, ko gre za prekrške znotraj kazenskega prostora v primerih udarcev od kota in v primeru prostih udarcev.

Sodnik naj v tovrstnih primerih:

 • opozori igralca, ki drži nasprotnika preden je žoga v igri
 • opomni igralca, kolikor z držanjem nadaljuje
 • dosodi direktni prosti udarec ali kazenski udarec in opomni igralca, kolikor je žoga v trenutku kršitve v igri

Potrebno je upoštevati, da je nogomet igra telesnih kontaktov. Mnogi od njih so dovoljeni in so sestavni del igre. Sodnik se mora na osnovi določenih kriterij odločiti, ali je bil telesni kontakt normalen, dovoljeni del nogometne igre ali pa je bil nedovoljen, nepravilen in ga je treba kaznovati. Kaznivi so le nepošteni telesni kontakti. V primeru telesnih kontaktov z rokami mora sodnik torej odločiti, ali je šlo za dovoljen telesni kontakt ali pa za držanje oz. porivanje nasprotnika.

Disciplinsko ukrepanje – držanje nasprotnika:

 • sodnik bo opomnil igralca, če s takšnim prekrškom prepreči nasprotniku ali ovira obetaven napad, ali pa je bilo vlečenje takšne narave, da po oceni sodnika kaže pomanjkanje spoštovanja do igre (intenzivno ali dolgotrajnejše ali brez kakršnegakoli namena boriti se za žogo).
 • igralca bo izključil, če s tem prekrškom prepreči čisto priložnost za doseganje zadetka.
 • v drugih primerih disciplinsko ukrepanje ni potrebno.

Nadaljevanje igre – držanje nasprotnika:

 • direktni prosti udarec z mesta kršitve.
 • kazenski udarec, kolikor se prekršek zgodi znotraj kazenskega prostora.
 • kolikor branilec prične z držanjem napadalca zunaj kazenskega prostora pa z njim nadaljuje tudi znotraj kazenskega prostora, mora sodnik dosoditi kazenski udarec

DIREKTNI PROSTI UDARCI  - Igra z roko

Ni vsak dotik žoge z roko prekršek.

Pri presoji igre z roko, je prekršek če se igralec:

 • Namerno dotakne žoge z roko, npr. z gibanjem roke proti žogi.
 • Dotakne se žoge z roko, ko je roka napravila njegovo telo nenaravno večje. Smatra se, da je igralec napravil svoje telo nenaravno večje, ko položaj roke ni posledica ali ni opravičljiv z gibanjem igralca v konkretni situaciji. Ko ima igralec roko v takšnem položaju, prevzame rizik, da ga bo žoga zadela v roko in da bo kaznovan
 • Nenamerno igra žogo z roko in neposredno doseže zadetek v nasprotnikova vrata (vključno z vratarjem) oz doseže zadetek takoj zatem, ko se je žoge, četudi nenamerno, dotaknil z roko.

Sodniki naj presojajo "pravilnost" položaja roke glede na dejanje/ gibanje igralca v konkretni akciji:

 • ali je igralec uporabil roko, da bi namerno igral z žogo;
 • ali je roka zadela žogo ali žoga roko;
 • ali je bila roka igralca v naravnem položaju za konkretno akcijo;
 • ali je roka napravila njegovo telo nenaravno večje;
 • intenziteto udarca in razdaljo do nasprotnika, ki je udaril žogo;
 • ali bi igralec lahko preprečil oz. ali je želel preprečiti dotik roke z žogo ali ne

V različnih okoliščinah mora biti igralec opomnjen zaradi nešportnega obnašanja, npr. če:

 • stori prekršek ali igra z žogo z roko, da bi oviral ali preprečil obetaven napad,
 • igra z žogo z roko v poskusu doseči zadetek (ne glede na to, ali je bil pri tem uspešen ali ne) ali v neuspešnem poskusu preprečiti zadetek.

Če igralec prepreči nasprotniku zadetek ali čisto priložnost za doseganje zadetka z namerno igro z žogo z roko, bo igralec vselej izključen.

Nenamerno soigralčevo igranje z roko pred doseganjem zadetka in nenamerno igranje z roko, ki ustvari priložnost za doseganje zadetka, nista več prekrška.

Nadaljevanje igre – igra z roko:

 • z direktnim prostim udarcem z mesta, kjer je prišlo do kršitve ali kazenskim udarcem.
 • za namen opredelitve prekrška igre z roko, je zgornja meja roke v liniji s pazduho, ki ne velja za igro z roko.
 • Zunaj svojega kazenskega prostora ima vratar popolnoma enake omejitve glede namernega igranja z žogo z roko kot katerikoli drug igralec.
 • Če znotraj svojega kazenskega prostora vratar igra z žogo z roko, ko to ni dovoljeno, bo dosojen indirektni prosti udarec, disciplinske kazni pa ni.
 • Vendar mora biti vratar v primeru ponovnega igranja z žogo po nadaljevanju igre (z roko ali ne), preden se žoge dotakne drug igralec, vratar ustrezno kaznovan, če s tem prepreči nasprotniku obetaven napad ali prepreči ekipi doseganje zadetka ali čisto priložnost za doseganje zadetka.

Direktni prosti udarec se izvede z mesta, kjer je prišlo do prekrška, razen če je prišlo do prekrška igralca, rezervnega, zamenjanega, izključenega igralca ali uradne osebe nad nasprotnikom izven igrišča, se igra nadaljuje s prostim udarcem s črte igrišča, najbližje mestu prekrška/ vpliva. V primeru prekrška za direktni udarec znotraj kršiteljevega kaz. prostora (kazenski udarec).

KAZENSKI UDAREC

Če igralec braneče se ekipe stori enega od predhodno navedenih prekrškov za direktni udarec v lastnem kazenskem prostoru, ko je bila žoga v igri, bo sodnik dosodil kazenski udarec.

INDIREKTNI PROSTI UDARCI - Različni prekrški vratarja

Indirektni prosti udarec za nasprotno ekipo bo dosojen, če vratar v svojem kazenskem prostoru stori enega od naslednjih prekrškov:

 • Nadzoruje žogo z rokami več kot šest sekund, preden jo izpusti iz posesti;
 • dotakne se žoge z roko, potem ko jo je izpustil iz posesti in preden se jo je dotaknil drug igralec;
 • dotakne se žoge z roko, razen če jo je očitno udaril ali poskušal udariti z nogo v igro, potem ko:
 • ko mu jo je namerno z nogo podal soigralec;
 • mu jo je neposredno iz vmetavanja podal soigralec.

INDIREKTNI PROSTI UDARCI - Igralec

Sodnik bo dosodil indirektni prosti udarec tudi v naslednjih petih primerih, kolikor oceni, da igralec po mišljenju sodnika:

 • igra nevarno;
 • ovira napredovanje nasprotnika brez strojenega dotika;
 • preprečuje vratarju, da bi se osvobodil žoge iz rok;
 • je kriv nestrinjanja s sodnikovo odločitvijo ali uporabe nespodobnih ali žaljivih besed in/ali kretenj ali drugih verbalnih prekrškov.
 • stori drug prekršek, ki ni predhodno naveden v pravilu 12 in zaradi katerega se igra prekine, da bi sodnik igralca opomnil ali izključil.

Nevarna igra

 • Po sodnikovem mnenju je igra nevarna, če igralec, ko poskuša igrati z žogo, predstavlja nevarnost za poškodbo drugega igralca ali sebe.
 • To je igra, ki je nevarna nad neko razumno mejo, ki je normalna v igri z veliko telesnimi kontakti. Navedeno se nanaša na situacije, ko so nasprotniki v igralni bližini in igralec poskuša igrati z žogo, nasprotnikom pa je zaradi igralčeve nevarne igre to onemogočeno zaradi strahu pred poškodbo ob takšnem igralčevem igranju.
 • Igranje preko glave (škarjice) je dovoljeno pod pogojem, da po mišljenju sodnika ni nevarno za nasprotnika.
 • Nevarna igra ne vključuje nobenega fizičnega kontakta med igralci.
 • Kolikor gre za fizičen kontakt med igralci, dejanje postane prekršek, ki se kaznuje z direktnim prostim udarcem ali kazenskim udarcem. V primeru fizičnega kontakta naj sodnik dobro premisli o stopnji storjene kršitve.

Disciplinske sankcije:

 • Kolikor igralec igra nevarno, vendar nič več od tega, naj sodnik ne uporabi nobene disciplinske kazni. Kolikor gre ob nevarni igri še za očiten riziko poškodbe naj sodnik igralca še opomni.
 • Kolikor igralec s tem dejanjem prepreči čisto priložnost za doseganje zadetka naj sodnik igralca izključi.

Nadaljevanje igre:

 • z indirektnim prostim udarcem z mesta žoge ob prekinitvi
 • kolikor gre za kontakt med igralcema je bil storjen prekršek, ki se kaznuje z direktnim ali kazenskim udarcem

Igralec ovira napredovanje nasprotnika

Pomeni, da se igralec giblje na poti nasprotnika, da bi ga oviral, blokiral, upočasnil ali prisilil spremeniti smer, in ko žoga ni v igralni bližini nobenega od obeh igralcev.

Biti igralcu na poti ali gibanje igralca proti nasprotnikovi poti seveda ni isto.

Če je žoga v igralni razdalji, ga lahko nasprotnik na pravilen način napada. Igralne bližina žoge je tu pomemben element pri presoji; če žoga ni v igralni bližini obeh igralcev, je prekršek.

Igralna razdalja je razdalja do žoge, pri kateri lahko igralec žogo v konkretni situaciji nadzoruje oz. igra z njo, če to želi. Igralna razdalja se spreminja odvisno od hitrosti gibanja igralcev (normalno sicer 2-3 metre). Igralec, ki ima žogo v igralni razdalji, tovrstnega prekrška nad nasprotnikom v polju ne more narediti.

Ta prekršek ne zajema telesnih kontaktov, ki so prekrški, zaradi katerih se dosodi direktni udarec.

V osnovi so to prekrški, ki preprečijo nasprotniku dostop do žoge v različnih situacijah, ko kršitelj ne želi igrati z žogo oz. žoge ni v njegovi igralni bližini. Npr. teče med žogo in nasprotnikom, s telesom mu zapre pot − stoji ali hodi, teče pred nasprotnikom, nakar namerno upočasni tek, z odrivanjem.

Poznamo dve vrsti tovrstnega prekrška − proti igralcu v polju in proti vratarju.

INDIREKTNI PROSTI UDARCI - Sodnik bo dosodil indirektni prosti udarec tudi v naslednjih primerih:

 • igralec stori drug prekršek, ki ni predhodno naveden v pravilu 12 in zaradi katerega se igra prekine, da bi sodnik igralca opomnil ali izključil. To so različne oblike nešportnega, nasilnega, prostaškega itd. obnašanja, pri čemer ni bilo prekrška, ki se kaznuje z direktnim prostim udarcem.
 • igralec je kriv nestrinjanja s sodnikovo odločitvijo ali uporabe nespodobnih ali žaljivih besed in/ali kretenj ali drugih verbalnih prekrškov: Tu gre tudi za različne oblike nestrinjanja s sodnikovo odločitvijo ter razne oblike verbalnih prekrškov-. npr. kletvice, grožnje, uporaba prostaških ali žaljivih besed oz. kretenj.
 • zaradi ponovnega dotika izvajalca različnih nadaljevanj z igro, preden se je dotakne drugi igralec
 • zaradi prekrška ofsajda
 • zaradi prekrška izvajalca kazenskega udarca, če zadetek ni dosežen, če je kazenski udarec izveden nazaj ali ga je izvedel neidentificirani izvajalec, zaradi pretvarjanja udarca žoge po končanem teku

DISCIPLINSKE SANKCIJE

 • Rumeni karton se uporablja kot obvestilo, da je bil igralec, rezervni igralec, zamenjani igralec ali uradna oseba ekipe opomnjena.
 • Ko sta storjena dva ločena prekrška, ki se kaznujeta z opominom (četudi v neposredni bližini), se naj kaznujeta z dvema opominoma, npr. ko igralec vstopi na igrišče brez potrebnega dovoljenja in stori brezobziren prekršek ali prekine obetaven napad s prekrškom/igro z roko, itd.
 • Prekinitev obetavne akcije (kriteriji): mesto prekrška, možnost napadalca igrati z žogo, položaj soigralcev napadalca, položaj nasprotnikov, razdaljo od vrat

Ključno: "Ali bi se napad verjetno razvil v nekaj sekundah, če ne bi bil zaustavljen s prekrškom?"

 • Rdeči karton se uporablja kot obvestilo, da je bil igralec, rezervni igralec, zamenjani igralec ali uradna oseba ekipe izključena.
 • V primeru, ko sodnik ne more identificirati kršitelja bo kaznovan glavni trener.
 • Prekinitev čiste situacije (kriteriji): verjetnost zadržanja ali pridobitve nadzora nad žogo, položaj napadalca, splošna smer gibanja napadalca in žoge, oddaljenost od vrat, položaj in število nasprotnikov.

Ključno: "Ali bi se napad zelo verjetno končal z zadetkom?"

 • Sodnik ima pooblastila izreči disciplinske kazni od trenutka, ko vstopi na igrišče za pregled igrišča pred tekmo, in dokler ne zapusti igrišča po koncu tekme
 • Če igralec ali uradna oseba preden vstopi na igrišče ob začetku tekme, napravi prekršek, ki se kaznuje z izključitvijo, ima sodnik pooblastilo prepovedati temu igralcu ali uradni osebi nastop na tekmi. O drugem nešportnem obnašanju bo sodnik poročal.
 • Tako igralec, rezervni igralec, zamenjani igralec ali uradna oseba ekipe lahko prejme disciplinsko kazen v obliki rumenega ali rdečega kartona.
 • Igralec, ki napravi prekršek za opomin ali izključitev, bodisi na bodisi izven igrišča, bodisi usmerjen proti nasprotniku, soigralcu, sodniku, pomočniku sodnika ali drugi osebi, je disciplinsko obravnavan glede na naravo storjenega prekrška.

DISCIPLINSKE SANKCIJE - Uradne osebe

OPOZORILO:

 • vstop na igrišče na spoštljiv in neizzivalen način;
 • nesodelovanje s katerim od sodnikov, npr. neupoštevanje navodila/zahteve katerega od sodnikov;
 • manjše nestrinjanje z odločitvijo (z besedo ali dejanjem);
 • občasno zapuščanje tehničnega prostora, ne da bi bil storjen kakšen drug prekršek

OPOMIN:

 • očitno vztrajno neupoštevanje meja tehničnega prostora;
 • zavlačevanje z nadaljevanjem igre njegove ekipe;
 • nameren vstop v tehnični prostor nasprotne ekipe (neizzivalno);
 • nestrinjanje s sodnikovo odločitvijo z besedami ali dejanji (brcanje, metanje stekleničk za pijačo ali drugih predmetov ter nespoštljivimi kretnjami, npr. sarkastično ploskanje);
 • vstop v sodnikov prostor za pregled posnetka (RRA);
 • pretirano/ vztrajno gestikuliranje za rumen ali rdeč karton;
 • pretirano kazanje TV znaka za „VAR“ pregled;
 • vztrajno neprimerno obnašanje (vključno s ponavljajočimi dejanji za opozorilo);
 • izražanje pomanjkanja spoštovanja do igre;

IZKLJUČITEV:

 • Zavlačevanje nadaljevanja igre nasprotni ekipi; nor držanje žoge, brcanje žoge stran, oviranje gibanja igralca
 • namerno metanje/brcanje predmeta na igrišče;
 • vstop v VOR;
 • prejem 2. opomina na isti tekmi;
 • nasilno/fizično agresivno vedenje/žalitve do kogarkoli
 • namerno zapuščanje teh. prostora za nestrinjanje ali protest proti sodniku;
 • uporabljanje nedovoljene elektronske ali komunikacijske opreme in/ali obnašanje na neprimeren način kot posledice uporabe le te
 • vstop na igrišče, da bi se zoperstavil kateremu od sodnikov (vključno z odmorom med polčasoma in po končani tekmi) ali vplival na igro, nasprotnega igralca ali katerega od sodnikov
 • delovanje na provokativen in podžigujoč način
 • uporabljanje nespodobnih ali žaljivih besed in/ali kretenj

DISCIPLINSKE SANKCIJE - Odložitev nadaljevanja igre in prednost

 • Ko se sodnik odloči opomniti ali izključiti igralca, se igra ne sme nadaljevati dokler disciplinski ukrep ni izrečen, razen če nekriva ekipa hitro izvede prosti udarec, ima jasno priložnost za doseganje zadetka in sodnik še ni pričel s postopkom izreka disciplinske kazni (prednost). Kazen bo izrečena v naslednji prekinitvi.
 • Če je s prekrškom preprečena nasprotniku čista priložnost za doseganje zadetka, bo igralec opomnjen.
 • Če je s prekrškom oviran ali preprečen obetaven napad, igralec ne bo opomnjen.
 • Enako določilo se uporabi v primeru, da sodnik dovoli prednost po prekršku, zaradi katerega bi v primeru prekinitve igre igralca opomnil ali izključil.

PREKRŠKI KI SE KAZNUJEJO Z OPOMINOM

Igralec bo lahko opominjan v primerih, ko:

 • se nešportno obnaša (protestira ali besedno ali z dejanji gestami, stalno krši pravila nogometne igre, izgublja igralni čas)
 • ne spoštuje predpisane razdalje ob nadaljevanju igre s sodniškim metom, z udarcem iz kota, prostim udarcem ali vmetavanjem
 • vstop ali vrnitev na igrišče brez sodnikovega dovoljenja. namerno zapusti igrišče brez sodnikovega dovoljenja
 • vstopi v območje za sodnikov pregled posnetka (RRA)
 • pretirano uporablja znak za "pregled posnetka" (TV zaslon)„
 • Stori prekršek za prekinitev obetavne akcije, razen ko je dosojen kazenski udarec pri poskusu igranja z žogo
 • držanje/vlečenje iz taktičnih razlogov, ki prepreči igranje z žogo
 • prekršek na brezobziren način
 • igra z roko, za poskus doseganja zadetka
 • simuliranje poškodbe ali prekrška
 • zamenjava mesa z vratarjem brez sodnikovega dovoljenja
 • igranje z žogo potem, ko mu sodnik dovoli da zapusti igrišče
 • verbalno motenje nasprotnika med igro ali ob nadaljevanju
 • igra na način, ki kaže pomanjkanje spoštovanja do igre oziroma nasprotnikov
 • uporaba nedovoljenih označb na igrišču
 • uporaba namernega trika med igro z namenom podati žogo vratarju z glavo ali kolenom z namenom obiti pravila igre, ne glede na to ali se vratar dotakne žoge ali ne
 • sleče majico ali si jo potegne čez glavo, si pokrije obraz z masko ali drugim predmetom
 • spleza na ograjo okoli igrišča, da proslavi zadetek in/ali se približujem gledalcem na način, ki povzroči varnostne probleme

SIMULIRANJE, IZGUBLJANJE IGRALNEGA ČASA

Če igralec poskuša prevarati sodnika s simuliranjem poškodbe ali simuliranjem prekrška mora biti opomnjen.

Dejanje simuliranja s ciljem prevarati sodnika se lahko izraža na različne načine:

 • Ko med igralcem sploh ni kontakta
 • Ko napadalec izrabi rahel kontakt z nasprotnikom
 • Ko je napadalec začetnik ali povzročitelj kontakta z nasprotnikom
 • Ko napadalec predvidi možen kontakt z nasprotnikom

Izgubljanje igralnega časa taktično na naslednje načine:

 • Brcanje žoge vstran ali nošenje žoge vstran z rokami potem, ko je sodnik že prekinil igro
 • Izvedba PU iz nepravilnega mesta z izključnim namenom prisiliti sodnika, da odredi ponovitev PU
 • Izgleda kot, da bo igralec izvedel vmetavanje, vendar nenadno izvedbo vmetavanje prepusti
 • Provociranje konfrontacije z namernim dotikom žoge, potem ko je sodnik igro že prekinil
 • Izgubljanje igralnega časa ob zamenjavi
 • Res očitno izgubljanje igralnega časa pri izvedbi vmetavanja ali prostega udarca.

IZSTOP ali PONOVEN VSTOP BREZ SODNIKOVEGA DOVOLJENJA

 • Igralec bo opominjan, ko zapusti, vstopi ali se vrne na igrišče brez dovoljenja sodnika.
 • Dovoljenje sodnika je treba razumeti kot jasen znak igralcu.
 • Sodnik bo dal dovoljenje za vrnitev tedaj, ko s tem ne bo pridobil neupravičene prednosti.
 • Sodnik zaradi nepravilnega vstopa/izstopa igre ne bo prekinil takoj, če ni vpliva na igro ali na sodnika ali je v posesti nasprotna ekipa (upošteva prednost)
 • V primeru vpliva igro prekine in dosodi direktni PU, ko pa ni vpliva se dosodi indirektni PU
 • Brez dovoljenja lahko zapustijo igrišče le poškodovani igralci in igralci, ki ga zapustijo nehote, v okviru akcije ali iz taktičnih razlogov (izogibanje ofsajdu). Z izjemo poškodovanih se ti igralci štejejo kot da so na igrišču.
 • Brez dovoljenja se lahko vrnejo na igrišče le igralci, ki so ga zapustili v okviru akcije ali nehote.
 • Prav tako se lahko vrnejo na igrišče igralci, ki so se izognili ofsajdu in to potem, ko je bila igra prekinjena ali potem, ko je braneča ekipa žogo igrala proti središčni črt in je žoga bila zunaj kazenskega prostora
 • Za vrnitev na igrišče se šteje tudi dejanje igralca, ki je zaradi poškodbe ali drugega vzroka izven igrišča in napravi dejanje na igrišču

PREKRŠKI ZA IZKLJUČITEV

Igralec/rezervni ali že zamenjani igralec mora biti v več primerih prekrškov izključen, kolikor:

 • stori resen prekršek
 • se nasilno obnaša
 • ugrizne ali pljune na nekoga
 • prepreči nasprotni ekipi zadetek ali čisto priložnost za dosego zadetka z namernim igranjem žoge z roko (to ne velja za vratarja v lastnem kazenskem prostoru)
 • preprečevanje zadetka ali čiste priložnosti za dosego zadetka nasprotniku, ki se na splošno giblje proti kršiteljevim vratom, s prekrškom, ki se kaznuje s prostim udarcem (razen v spodaj opisanih primerih)
 • uporabljanje nespodobnih ali žaljivih besed in/ali kretenj
 • prejme drugi opomin na isti tekmi
 • vstopi v video operacijsko sobo (VOR)

Igralec, rezervni, zamenjani igralec ali uradna oseba ekipe, ki je bila izključena, mora zapustiti bližino igrišča in tehničnega prostora.

RESEN PREKRŠEK

 • Igralec stori resen prekršek, kolikor uporabi prekomerno silo ali brutalnost proti nasprotniku v borbi za žogo in, ko je le – ta še v igri.
 • Štart ali napad, ki ogroža varnost nasprotnika, mora biti kaznovan kot resen prekršek.
 • Igralec, ki udari nasprotnika v borbi za žogo od spredaj, iz strani ali izza hrbta in pri tem uporabi ali eno ali obe nogi, uporabi prekomerno silo in ogrozi nasprotnikovo varnost stori resen prekršek.
 • Prednosti se naj ne bi dovolilo v primerih, ki vključujejo resen prekršek, nasilno obnašanje ali prekršek za drugi opomin, razen če je bila jasna priložnost za doseganje zadetka.
 • Sodnik mora igralca izključiti ob prvi prekinitvi; vendar če ta igralec igra z žogo ali napada / vpliva na nasprotnika, bo sodnik igro prekinil, izključil igralca in igro nadaljeval z indirektnim prostim udarcem.
 • Igralec, ki stori resen prekršek mora biti izključen, igra pa nadaljevana z direktnim prostim udarcem z mesta storitve prekrška ali s kazenskim udarcem (kolikor se je prekršek zgodil v kazenskem prostoru).

NASILNA IGRA

 • V sedmih primerih prekrškov mora biti igralec, rezervni igralec ali že zamenjani igralec izključen z rdečim kartonom, kolikor igra nasilno
 • Nasilno obnašanje je, ko igralec uporabi ali poskuša uporabiti prekomerno silo ali brutalnost nad nasprotnikom, ko se ne bori za žogo, ali nad soigralcem, uradno osebo ekipe, sodnikom, gledalcem ali katero drugo osebo, ne glede na to, ali je prišlo do dotika.
 • Dodatno je igralec, ki z roko namerno udari nasprotnika ali drugo osebo v glavo ali obraz, ko se ne bori za žogo, kriv nasilnega obnašanja, razen če je uporabljena sila zanemarljiva.
 • Do nasilnega obnašanja lahko pride bodisi na igrišču ali zunaj njegovih mejnih črt in bodisi, ko je žoga v igri ali ne.
 • V to skupino kršitev obvezno spadajo kakršnikoli očitni nešportni fizični kontakti s sodnikom ali njegovim pomočnikom (npr. porivanje, vlečenje, držaje, iztrganje zastavice ali grba itd.)
 • Poskus nasilnega obnašanja je treba obravnavati z enakim merilom, kot bi sicer dejanje samo.

NASILNA IGRA - Prekršek izven igrišča

Nadaljevanje igre:

Če je žoga izven igre se nadaljuje v skladu s tem zaradi česa je bila prekinjena.

Če, ko je žoga v igri igralec stori prekršek izven igrišča:

 • nad katerim od sodnikov ali nad nasprotnim igralcem, rezervnim, zamenjanim ali izključenim igralcem ali uradno osebo nasprotne ekipe se igra nadaljuje z direktnim prostim udarcem s črte igrišča, najbližje mestu prekrška/ vpliva. V primeru prekrška znotraj kršiteljevega kazenskega prostora je dosojen kazenski udarec.
 • enako se igra nadaljuje z mesta prekrška / vpliva ko rezervni, zamenjani ali izključeni igralec ali uradna oseba ekipe izven igrišča stori prekršek nad ali vpliva na nasprotnika ali katerega od sodnikov.
 • V primeru prekrška nad igralcem, rezervnim igralcem, zamenjanim igralcem ali uradno osebo lastne ekipe, se igra nadaljuje z indirektnim prostim udarcem s črte igrišča, najbližje mestu prekrška.

NASILNA IGRA – prekršek na igrišču

Nadaljevanje igre:

Če je žoga v igri in igralec stori fizični prekršek na igrišču:

 • če se prekršek zgodi proti nasprotniku se igra nadaljuje z direktnim prostim udarcem z mesta prekrška ali kazenskim udarcem
 • če se prekršek zgodi proti soigralcu, rezervnemu igralcu, zamenjanemu ali izključenemu igralcu, uradni osebi ekipe ali kateremu od sodnikov se igra nadaljuje z direktnim prostim udarcem ali kazenskim udarcem

Če je prekršek storjen nad drugo osebo se dosodi sodniški met.

Vsi verbalni prekrški se kaznujejo z indirektnim prostim udarcem.

NASILNA IGRA – izven igrišča

Nadaljevanje igre:

V primeru, ko v prekršek izven igrišča ni vpleten igralec ali sodnik:

 • prekršek trenerja proti trenerju, rezervnega igralca proti rezervnemu igralcu, rezervnega igralca proti trenerju,itd
 • trenerja/ rezervnega igralca/ uradne osebe nad osebo, ki ni v zapisniku.

Za slednje prekrške velja, da ti niso "del igre", zato se v primeru če sodnik igro prekine, igra nadaljuje s sodniškim metom (razen če igralec zapusti igrišče ali če oseba vstopi na igrišče, da bi storila prekršek).

METANJE PREDMETOV in/ali ŽOGE

Če igralec, ki je na ali izven igrišča, vrže ali brcne predmet (ki ni igralna žoga) na nasprotnega igralca, rezervnega igralca, zamenjanega ali izključenega igralca ali uradno osebo nasprotne ekipe ali katerega od sodnikov ali vrže ali brcne predmet (vključno z žogo), se igra nadaljuje z direktnim prostim udarcem z mesta, kjer je predmet zadel ali bi zadel osebo ali žogo.

Če je bilo to mesto izven igrišča, se prosti udarec izvede z najbližje točke na črti igrišča. Če je to znotraj kazenskega prostora kršitelja, je dosojen kazenski udarec.

Če rezervni, zamenjani ali izključeni igralec ali igralec, ki je začasno izven igrišča ali uradna oseba ekipe vrže ali brcne predmet na igrišče in ta vpliva na igro ali na nasprotnika ali na katerega od sodnikov, se igra nadaljuje z direktnim prostim udarcem (ali kazenskim udarcem) z mesta, kjer je predmet vplival na igro ali kjer je zadel ali bi zadel nasprotnika, katerega od sodnikov ali žogo.

Nadaljevanje igre:

Če igralec stoječ v svojem kazenskem prostoru vrže predmet na nasprotnika, ki stoji zunaj kazenskega prostora, mora sodnik igro nadaljevati z direktnim prostim udarcem z mesta, kjer predmet zadane ali bi zadel nasprotnika.

Če igralec stoji zunaj lastnega kazenskega prostora in vrže predmet na nasprotnika, ki stoji znotraj kazenskega prostora, mora sodnik igro nadaljevati s kazenskim udarcem.

Do sprememb pri nadaljevanjih igre je prišlo, da se v primeru kršitev doda večja korist nekrivi ekipi kot doslej.

Odločbe NZS

Sodnik ima pooblastila disciplinsko ukrepati od trenutka, ko pred tekmo pride na igralni objekt in s tem začne opravljati svojo funkcijo.

DELI NA