Program talenti in mentorji

Program talentov in mentorjev je program, ki ga vzpodbuja in financira Evropska nogometna zveza (UEFA). Zveza nogometnih sodnikov Slovenije je bila ena izmed njenih prvih članic, ki je ta program implementirala v svoj sistem izobraževanja. Namen programa je vzpostavitev piramidalnega sistema delovanja tako na nacionalnem nivoju, kakor tudi v podsistemih na nivoju društev ter v tem okviru izobraževanje praviloma mlajših potencialnih sodnikov. Le – ti se ponavadi na nacionalnem nivoju (A oziroma A-1 liste sodnikov) še ne nahajajo, obetajo pa, da bi v prihodnosti to raven lahko dosegli.

V kolikor društva na začetku posameznega koledarskega leta ocenijo, da imajo kandidata, ki obeta, lahko predlagajo kandidata za vključitev v III. nivo talentov. Kandidati so nato tekom leta večkrat fizično testirani, preverjeni iz teoretičnih pravil nogometne igre, udeležujejo se seminarjev, sestankov in treningov z vodjo programa in so večkrat v letu spremljani na tekmah s strani kontrolorjev sojenja.

Kandidati, ki so zadovoljili kriterijem se nato po predlogu komisije za sodniške zadeve v naslednjem koledarskem letu praviloma uvrstijo v III. nivo talentov, v katerem lahko praviloma ostanejo največ 2 leti. V tem nivoju so talenti poleg vseh naštetih aktivnosti kandidatov za III. nivo talentov še pogosteje spremljani s strani kontrolorjev, več pa je tudi izobraževalnih vsebin.

II. in I. nivoju talentov delo poteka na način, da ima sodnik talent inštruktorja – mentorja, ki ga tekom posameznega leta najmanj šestkrat gleda na tekmah in na koncu poda poročilo o morebitnem napredku.
Pri tem so sodniki v I. skupini pravilo tisti, ki se na A listi že nahajajo, v II. pa praviloma tisti, ki se na A listi še ne nahajajo.

Na ta način se vzpostavlja piramidalni sistem delovanja in izobraževanja Zveze nogometnih sodnikov Slovenije ne le na nacionalnem nivoju, temveč tudi v podsistemih – na nivoju društev.

Vodja celotnega »talents & mentors program« je Jure Praprotnik, v okviru programa pa mu kot vodja II. nivoja pomaga Emir Huselja, kot vodja III. nivoja Miran Bukovec in kot vodja kandidatov za talente Žiga Dobrun.

Posamezni nivoji talentov v letu 2023:

Sodnice:   Aleksandra Česen, DNSG Kranj, l. 1987

                 Tjaša Misja, MDNS Murska Sobota, l. 1995

                 Vanja Janković, DNSG Kranj, l. 1995

                 Mediha Durić, MDNS Maribor, l. 1999

Sodniki:

   1. nivo:   

                Jazbec Žan - DNS Ljubljana, l. 1992

                Žagar Jure - DNS Ljubljana, l. 1989

                Jandrič Jelenko - DNS Ljubljana, l. 1993

                Jezeršek Tomaž - MDNS Maribor, l. 1993

                Rađević Uroš - MDNS Maribor, l. 1995

                Šepec Anže - MDNS Celje, l. 1991

                Kocbek Tilen - MDNS Murska Sobota, l. 1995

                Celjer Tilen - DNSG Kranj, l. 1998

                Bavrlić Dejan - DNSG Kranj, l. 1995

                Bezjak Blaž - MDNS Ptuj, l. 1997

                Pirjevec Andrej - MDNS Koper, l. 1998     

   2. nivo:   

               Andrejka Jure - DNS Ljubljana, l. 1997

               Kokolj Žiga - DNS Ljubljana, l. 1997

               Kamplet Miha - MDNS Maribor, l. 1996

               Hrvacki Jure - MDNS Maribor, l. 1994

               Lavrenčič Rok - MDNS Nova Gorica, l. 1995

               Zelenik Matic – MDNS Ptuj, l. 1999

               Gregorinčič Lukas - MDNS Lendava, l. 1996

               Kapun Matej - MDNS Murska Sobota, l. 1997 

    3. nivo:         

                 Trobec Matjaž - DNS Ljubljana, l. 1994

                 Jozič Jernej - DNS Ljubljana, l. 1999

                 Rozman Kristian- DNS Ljubljana, l. 1998

                 Gregorc Jan - DNSG Kranj, l. 1997

                 Mušić Haris - MDNS Koper, l. 1999

                 Franca Kristofer - MDNS Koper, l. 2000

                 Glažar Teo – MDNS Ptuj, l. 1999

                 Prelog Blaž – MDNS Ptuj, l. 1999

                 Romih Marko - MDNS Celje, l. 1998

                 Lončar Gašper - MDNS Celje, l. 1999

                 Bizjak Žiga - MDNS Nova Gorica - l. 1999

                 Ivanović Uroš - MDNS Maribor, l. 2000              

Program talentov za pomočnike sodnike:

V program za talente pomočnike sodnikov pa so praviloma vključeni kandidati, ki že sodijo na nivoju 3. SNL, pri čemer so bo v bodoče tudi tu program še dodatno razširil v podsisteme, na nivjeo društev. Poleg tega, da je na pomočnikih sodnika tekom leta še posebna pozornost imajo le - ti še dodatna izobraževanja, usposabljanja, treninge, opravljajo pa tudi individualno analizo z vodjem usposabljanja za pomočnike g. Novarlić Zoranom. 

Od začetka programa je 24 od 45 pomočnikov sodnika pridobilo status pomočnika 1.SNL, od tega jih je več postalo mednarodnih pomočniki sodnika (Praprotnik, Klančnik, Vidali, Kovačič A., Kordež, Gabrovec, Kasapović, Černe, Mežnar).

DELI NA